C Sharp – Form Application – Silindirin Hacmini Hesaplama

C Sharp (C#) form application ile silindirin hacmini hesaplayan program.

C Sharp – Form Application – Silindirin Hacmini Hesaplama

C Sharp – Form Application – Silindirin Hacmini Hesaplama

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SilindirHacmi
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    double hacim, yaricap , yukseklik;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      System.Diagnostics.Process.Start("http://www.programlamadersleri.com");
    }

    private void buttonHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      yaricap = Convert.ToDouble(textBoxYaricap.Text);
      yukseklik = Convert.ToDouble(textBoxYukseklik.Text);
      //Textbox'a girilen yaricap ve yükseklik alınıyor
      hacim = Math.PI * Math.Pow(yaricap, 2) * yukseklik;
      //V = π.r2.h 

      //Hacim Hesaplanıyor
      //Math.PI = Pi sayısını tam olarak verir
      //Math.Pow = Üs alma işlemini gerçekleştirir
      if (radioButtonCM.Checked)
      {//Eğer radio button seçili ise aşağıdaki işlemleri yap
        labelSilindirHacmi.Text = Math.Round(hacim,2).ToString() + "cm³";
        //Hacim cm cinsinden ekrana yazdırılıyor
        //Math.Round fonksiyonu ile sayıyı yuvarlıyor
        //ve virgülden sonra sadece 2 rakamı ekrana yazdırıyoruz
      }
      else{//www.programlamadersleri.com
        labelSilindirHacmi.Text = Math.Round(hacim, 2).ToString() + "m³";
      }

    }
  }
}

Programın çalışan proje dosyasını indirmek için tıklayınız

C Sharp – Form Application – Kürenin Hacmini Hesaplama

C Sharp (C#) form application ile kürenin hacmini hesaplayan program.

C Sharp Kürenin Hacmini Hesaplayan Program

C Sharp Kürenin Hacmini Hesaplayan Program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace KureninHacmi
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    double cap,yaricap, hacim;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void buttonHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      cap = Convert.ToDouble(textBoxKureninCapi.Text);
      //Textbox'a girilen cap alınıyor
      yaricap = cap / 2;
      hacim = 4 * Math.PI * (Math.Pow(yaricap, 3)) / 3;
      //Hacim Hesaplanıyor
      //Math.PI = Pi sayısını tam olarak verir
      //Math.Pow = Üs alma işlemini gerçekleştirir
      if (radioButtonCM.Checked)
      {//Eğer radio button seçili ise aşağıdaki işlemleri yap
        labelKureninHacmiHesaplanmis.Text = hacim.ToString() + "cm³";
        //Hacim cm cinsinden ekrana yazdırılıyor
      }
      else
      {//www.programlamadersleri.com
        labelKureninHacmiHesaplanmis.Text = hacim.ToString() + "m³";
      }
      
    }
  }
}

Programın çalışan proje dosyasını indirmek için tıklayınız

C Sharp – Form – Girilen Mesajı Girilen Sayı Kadar Yazdırma

CSharpFormGirilenMesajıGirilenSayiKadarYazdırma

girilen mesajı girilen sayi kadar yazdırma

C Sharp – Form – Girilen Mesajı

Girilen Sayı Kadar Yazdırma

Bu örnekte kullanıcıdan bir mesaj aldıktan sonra 1’den başlayarak kullanıcının girdiği sayıya kadar mesajı yazdırıyoruz. Kullanıcıdan aldığımız mesajı ve mesaj adetini değişkene atayıp daha sonra for döngüsü kullanarak messagebox’a yazdırıyoruz.

 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Girilen_Mesajı_İstenildiği_Kadar_Yazdırma
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      string mesaj = Convert.ToString(textBox1.Text);
      //Mesaj değişkenimizi belirlirleyip textbox1'e girilen mesajı değişkene atıyoruz.
      int mAdet = Convert.ToInt16(textBox2.Text);
      //Mesaj adeti değişkenimizi belirleyip textbox2'ye girilen mesajı değişkene atıyoruz.

      for (int i = 1 ; i <= mAdet; i++)//girilen sayıya kadar dönen döngü oluşturuyoruz.
      {
        MessageBox.Show(+i +"-" +mesaj);//Mesajı messagebox'a yazdırıyoruz.
      }
    }
  }
}

Çalışan Örneği İndirmek İçin Tıklayınız…

C Sharp – Form – Girilen Sayıya Kadar Olan Sayıların Toplamı

C Sharp - Form - Girilen Sayıya Kadar Olan Sayıların Toplamı

C Sharp – Form – Girilen Sayıya Kadar Olan Sayıların Toplamı

Bu örnekte kullanıcıdan bir aldıktan sonra 0’dan başlayarak kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıları toplatıyoruz.Kullanıcıdan aldığımız bir sayıyı ilk önce değişkene atayıp daha sonra for döngüsü kullanarak toplam değişkenine aktarıp textbox içine yazdırıyoruz.

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Girilen_Sayıya_Kadar_Olan_Sayıların_Toplamı
{
 public partial class Form1 : Form
 {
 public Form1()
 {
 InitializeComponent();
 }

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
 int sayi, toplam = 0;
 // Değişkenlerimizi belirliyoruz.
 sayi = Convert.ToInt32(textBox1.Text); 
// textbox1'e girilen sayıyı değişkene atıyoruz.
 for (int i = 0; i <= sayi; i++) 
{// Girdiğimiz sayıya kadar dönen döngü oluşturuyoruz.
 toplam += i; // Sayıları toplatıyoruz.
 textBox2.Text = toplam.ToString();
 // Sonucu textbox2'ye yazdırıyoruz.
 }
 }
 }
}

Çalışan Örneği İndirmek İçin Tıklayınız…

C Sharp – Metodlar – İstanbul Kart Bakiye İşlemleri

Csharp-metod-metrobus

İstanbul Kart Bakiye İşlemleri

C Sharp konsol’da metod kullarak istanbul kartımıza para ekledik ve bu eklediğimiz parayı daha sonra metrobüste kullanarak kartımızdan düştük.İstanbul kart ve indirimli kart kullanarak bakiyeden farklı değerler düşmeyi sağladık.Eğer kartımızda ki para miktarı yeterli değil ise kullanıcıya bunu bildiriyoruz.Örneği incelediğinizde metod kullanımı, if else kullanımı, switch-case, do-while kullanımı hakkında bilgi edinmiş olacaksınız.

Read more

C Sharp – Form Application ile Sipariş Uygulaması

Birince form da menu strip ile eklenen menuler aracılığıyla groupbox aktifleştiriliyor.Groupbox’ta ise sipariş verecek kullanıcının bilgileri isteniyor.Siparişler kaydedildikten sonra 2.forma geçiliyor ve sipariş verme işlemi başlıyor.CSharpFormSiparis
İkinci Forma geçildiğinde bir groupbox içinde checkboxlar yer alıyor bu checkboxlar aracılığı ile seçilen telefonlar sipariş al butonuna basıldığında aktif olan siparis listesine yazılıyor.Ödenecek tutar ve siparis detayları ekranda gösteriliyor.

CSharpFormSiparis2

Read more

1 2 3