c# List Kullanımı

C# dizi kullanımına çok benzeyen list<> kullanımı ile liste oluşturma ,listeye eleman ekleme, silme, sıralama gibi işlemlerinin örnek uygulama ile gösteriliyor.Dizi ile list arasındaki en önemli ve birbirlerinden ayıran fark ise dizinin kapasitesin belirtilmesidir.Ancak list kullanımında kapasite belirtilmez kullanıcak veriler sınırlı ise örneğin haftanın günleri ise bunları diziye tanımlayabiliriz ancak kullanılacak veriler araba plakası,telefon numarası gibi  sayısı bilinmeyen veriler kullanıcak ise mutlaka list olarak saklanmalıdır.Şimdi C#’ta list kullanımı için örneğimize bakalım.

     List<string> gunler = new List<string>();
      //listeye eleman ekleme
      gunler.Add("pazartesi");
      gunler.Add("salı");
      gunler.Add("cumartesi");
      //listeyi ters çevirme
      gunler.Reverse();
      //listenin eleman sayısını öğrenme
      Console.WriteLine("eleman sayısı:{0}", gunler.Count);
      //listeden eleman silme
      gunler.Remove("salı");
      foreach (string eleman in gunler)
      {
        Console.WriteLine(eleman);
      }

C# 10 Kullanıcıdan Alınan İsim ve Notları Yazdırma

int i,a,b,c;
int[] not = new int [10];
int[] top = new int[10];
int[] ort = new int[10];
string[] ad = new string[10];
for (i = 0; i <= 9; i++)
{
Console.WriteLine("adınızı giriniz");
ad[i] = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("1.notunuzu girin");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("2.notunuzu girin");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("3.notunuzu girin");
c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
top[i] = a+b+c;
ort[i] = top[i] / 3;
}
for (i = 0; i <= 9; i++)
{
if (ort[i] <= 45)
{
Console.WriteLine(ad[i] + " not ortalaması : " + ort[i] + " sınıfta kaldı kaldı");
}
else
{
Console.WriteLine(ad[i] + " not ortalaması : " + ort[i] + " bir üst sınıfa geçti");
}
}
Console.ReadLine();

C# Haftanın Günlerini Diziye Aktarma

string[]gunler=new string[7];
gunler[0] = "pazartesi";
gunler[1] = "salı";
gunler[2] = "çarşamba";
gunler[3] = "perşembe";
gunler[4] = "cuma";
gunler[5] = "cumartesi";
gunler[6] = "pazar";
Console.WriteLine(gunler[3]);
Console.ReadLine();

For Döngüsü ile Diziye Aktarma

int i;
string[]gunler=new string[7];
gunler[0] = "pazartesi";
gunler[1] = "salı";
gunler[2] = "çarşamba";
gunler[3] = "perşembe";
gunler[4] = "cuma";
gunler[5] = "cumartesi";
gunler[6] = "pazar";
for (i = 0; i <= 7; i++)
{
Console.WriteLine(gunler[i]);
}
Console.ReadLine();

C# Çarpım Tablosu Oluşturma

int x, y,seviye;
Console.WriteLine("Kaçıncı sayıya kadar ");
seviye = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (y = 1; y <= seviye; y++)
{
for (x=1; x<=seviye; x++)
{

Console.Write(x*y + " ");
}
Console.WriteLine(" ");
}
Console.ReadKey();
int x, y,seviye;
Console.WriteLine("Kaçıncı sayıya kadar ");
seviye = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (y = 1; y <= seviye; y++)
{
for (x=1; x<=seviye; x++)
{
Console.WriteLine("{0}*{1}= {2}",x,y,x*y );
}
Console.WriteLine(" ");
}
Console.ReadKey();

C# Fibonacci Dizisi

C# dizi ve C# for döngüsü kullanılarak fibonacci dizisi oluşturuluyor ve ekrana yazılıyor

int sayi1 = 0;
int sayi2 = 1;
int i,sayi3;
Console.Write(sayi1 + " \n " + sayi2 + "\n ");
for (i = 3; i <=5; i++)
{
sayi3 = sayi1 + sayi2;

Console.Write(sayi3 + "\n ");

sayi1 = sayi2;
sayi2 = sayi3;

}

Console.ReadKey();

C# Derece – Radyan Çevrimi

Bu örneğimizde C# for döngüsü ve C# else if kullanılarak derece radyana çevriliyor.

double radyan,i;
for (i=1; i<=360; i++)
{
radyan = i * (3.14) / 180;
Console.WriteLine(i + " Derece eşittir " + radyan + " radyan");
if (i % 90 == 0)
{
Console.WriteLine("özel açı");
Console.ReadKey();
}
}
if (i == 90)
{
Console.Write("özel açı");
}
Console.ReadKey();
1 8 9 10 11 12 13