C# 10 Kullanıcıdan Alınan İsim ve Notları Yazdırma

int i,a,b,c;
int[] not = new int [10];
int[] top = new int[10];
int[] ort = new int[10];
string[] ad = new string[10];
for (i = 0; i <= 9; i++)
{
Console.WriteLine("adınızı giriniz");
ad[i] = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("1.notunuzu girin");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("2.notunuzu girin");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("3.notunuzu girin");
c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
top[i] = a+b+c;
ort[i] = top[i] / 3;
}
for (i = 0; i <= 9; i++)
{
if (ort[i] <= 45)
{
Console.WriteLine(ad[i] + " not ortalaması : " + ort[i] + " sınıfta kaldı kaldı");
}
else
{
Console.WriteLine(ad[i] + " not ortalaması : " + ort[i] + " bir üst sınıfa geçti");
}
}
Console.ReadLine();

C# Haftanın Günlerini Diziye Aktarma

string[]gunler=new string[7];
gunler[0] = "pazartesi";
gunler[1] = "salı";
gunler[2] = "çarşamba";
gunler[3] = "perşembe";
gunler[4] = "cuma";
gunler[5] = "cumartesi";
gunler[6] = "pazar";
Console.WriteLine(gunler[3]);
Console.ReadLine();

For Döngüsü ile Diziye Aktarma

int i;
string[]gunler=new string[7];
gunler[0] = "pazartesi";
gunler[1] = "salı";
gunler[2] = "çarşamba";
gunler[3] = "perşembe";
gunler[4] = "cuma";
gunler[5] = "cumartesi";
gunler[6] = "pazar";
for (i = 0; i <= 7; i++)
{
Console.WriteLine(gunler[i]);
}
Console.ReadLine();

C# Çarpım Tablosu Oluşturma

int x, y,seviye;
Console.WriteLine("Kaçıncı sayıya kadar ");
seviye = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (y = 1; y <= seviye; y++)
{
for (x=1; x<=seviye; x++)
{

Console.Write(x*y + " ");
}
Console.WriteLine(" ");
}
Console.ReadKey();
int x, y,seviye;
Console.WriteLine("Kaçıncı sayıya kadar ");
seviye = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (y = 1; y <= seviye; y++)
{
for (x=1; x<=seviye; x++)
{
Console.WriteLine("{0}*{1}= {2}",x,y,x*y );
}
Console.WriteLine(" ");
}
Console.ReadKey();

C# Fibonacci Dizisi

C# dizi ve C# for döngüsü kullanılarak fibonacci dizisi oluşturuluyor ve ekrana yazılıyor

int sayi1 = 0;
int sayi2 = 1;
int i,sayi3;
Console.Write(sayi1 + " \n " + sayi2 + "\n ");
for (i = 3; i <=5; i++)
{
sayi3 = sayi1 + sayi2;

Console.Write(sayi3 + "\n ");

sayi1 = sayi2;
sayi2 = sayi3;

}

Console.ReadKey();

C# Derece – Radyan Çevrimi

Bu örneğimizde C# for döngüsü ve C# else if kullanılarak derece radyana çevriliyor.

double radyan,i;
for (i=1; i<=360; i++)
{
radyan = i * (3.14) / 180;
Console.WriteLine(i + " Derece eşittir " + radyan + " radyan");
if (i % 90 == 0)
{
Console.WriteLine("özel açı");
Console.ReadKey();
}
}
if (i == 90)
{
Console.Write("özel açı");
}
Console.ReadKey();
1 8 9 10 11 12 13