C# Sayının Karesinin Hesaplanması

Kullanıcıdan alınan sayının karesini hesaplanması

int a;
Console.Write("Sayi Giriniz: ");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Sayinin Karesi:{0} ", (a * a));
Console.ReadKey();

Bir yanıt yazın