C# Alt Program Nedir? Nasıl Kullanılır?

Sık tekrar edilen kodları  her defasında yeniden yazmak yerine kodları alt program olarak tanımlarız ve daha sonra bu kodları yazmak yerine sadece alt program ismini yazarız.

Alt program iki aşamadan oluşur;

1-Tanımlama:Alt program Main gövdesinin dışında tanımlanmalıdır aksi takdirde program çalışmaz.Örnek tanımlama;

static void siteismi()
{
Console.WriteLine("www.programlamadersleri.com");
}

2-Çağırma:Main gövdesi içinde gerekli duyulduğu zaman belirtilen altprogram ismi ile çağırılır.Örnek çağırma;

siteismi();

Şimdi ise kodların tamamına ve ekran çıktısını görelim

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void siteismi()
    {
      Console.WriteLine("www.programlamadersleri.com");
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      siteismi();
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Ve alt program kullanımı ile ilgili birkaç örnek:

1’den 100’e kadar olan sayıların karesini bulan alt program

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void KareYaz()
    {
      for (int i = 0; i <= 100; i++)
      {
        int sonuc = i * i;
        Console.WriteLine(sonuc);
      }
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      KareYaz();
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Parametreli Alt Program Tanımlama ve Kullanma

Dışarıdan değer alabilen alt programlardır.Tanımlama ve çağırma aşamasında parantez içine değer yazmak gerekir.Örneğin;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void KareBul(int sayi)
    {

      Console.WriteLine(sayi * sayi);
    }

    static void Main(string[] args)
    {

      KareBul(3);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

Bir cevap yazın