C Sharp – Form Application Uygulama İndirme Simülasyonu

Bu ufak örnekte ilk formda seçilen radio button’un cheched change özelliğini kullanarak ikinci forma ilk formda seçilen değer public bir değişken ile aktarılıyor.İkinci form’da progress bar her saniye 1’er 1’er artıyor.İstersek uygulamayı duraklatabiliyor ya kapatabiliyoruz.
CSharpFormIndirme1CSharpFormIndirme2

Form 1

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace FormOdev1
{//https://www.programlamadersleri.com
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }


    private void buttonIndir_Click(object sender, EventArgs e)
    {
     //https://www.programlamadersleri.com
    }
    public static string secilen;
    //secilen değeri aktarmak için değişkeni public olarak tanımlıyoruz
    Form2 frm2 = new Form2();
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {


    }

    private void radioButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {//radio buttton 'un checked özelliği değiştiğinde
      secilen = "Teamviewer";//secilen değişkenine değer aktarıyoruz
       frm2.Show();//forum 2 yi gösteriyoruz 
       this.Hide();//bulunduğumuz formu gizliyoruz

    }

    private void radioButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {//https://www.programlamadersleri.com
      secilen = "Wamp";
      frm2.Show();
      this.Hide();
    }

    private void radioButton3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      secilen = "AIMP";
      frm2.Show();
      this.Hide();
    }

    private void radioButton4_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      secilen = "QBittorrent";
      frm2.Show();
      this.Hide();
    }

    private void radioButton5_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {//https://www.programlamadersleri.com
      secilen = "SharpDevelop";
      frm2.Show();
      this.Hide();
    }

    private void radioButton6_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      secilen = "SMPlayer";
      frm2.Show();
      this.Hide();
    }
  }
}

Form 2

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace FormOdev1
{
  public partial class Form2 : Form
  {//https://www.programlamadersleri.com
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void label2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      labelZaman.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();//Zaman labelına şuan ki zamanı yazıyoruz
      labelIndirilen.Text = Convert.ToString(Form1.secilen) +" İndiriliyor.";//Secilen değişkeninin yazdırıp indiriliyor ekliyoruz.
      timer1.Enabled = true;//Timer'ı başlatıyoruz.
      
    }

    private void buttonKapat_Click(object sender, EventArgs e)
    {//butona tıklandığında
      Application.Exit();//Uygulamayı kapatıyoruz
    }

    private void buttonAnasayfa_Click(object sender, EventArgs e)
    {//https://www.programlamadersleri.com
      Form1 frm1 = new Form1();
      frm1.Show();//form 1i ekrana çıkartıyoruz
      this.Hide();//şuanki formu gizliyoruz
    }

    private void labelIndirilen_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {  //https://www.programlamadersleri.com
      progressBar1.Increment(1);//progressbar'ı 1er 1er arttırıyoruz
      
    }

    private void buttonDurdur_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      timer1.Enabled = false;//timerı durduruyoruz 
    }

    private void buttonIptalEt_Click(object sender, EventArgs e)
    {//https://www.programlamadersleri.com
      timer1.Enabled = false;//timerı durduruyoruz 
      progressBar1.Value=0;//progressbarın değerini sıfırlıyoruz
      MessageBox.Show(Form1.secilen + " indirmesi iptal edildi");
      //message box ile iptal edildiğine dair bilgi çıkartıyoruz
    }
  }
}

Çalışan Örneği İndirmek İçin Tıklayınız…

Bir yanıt yazın