Java – Java’da Dizi Nasıl Tanımlanır? Java İle Diziler Nasıl Kullanılır?

Java’da dizi nasıl tanımlanır? Java ile diziler nasıl kullanılır? Java’da dizi kullanımı ile ilgili örnekler.
Öncelikle dizileri nasıl tanımladığımıza bakalım.Burada int veri tipinde bir dizi tanımlıyoruz ve dizinin 5 adet elemanı olacağını belirtiyoruz.

int [] tamsayilar = new int[5];

İstersek ilk önce diziyi tanımlayıp daha sonra kaç adet elemanı olacağınıda belirtebiliriz.

int[] tamsayilar; 
  tamsayilar = new int[5];

Dizilere değer verme işlemini ise altta belirtildiği gibi yapıyoruz.Burada 0 indis numaralı diziye 5, 1 indis numaralı değişkene ise 15 değerini veriyoruz.

 tamsayilar[0]=5;
tamsayilar[1]=15;

İstersek en başta diziye eleman atayabiliyoruz.

int tamsayilar[] = {5,15};

Şimdi kodun tamanına bir bakalım.Diziye ait 2 adet elemanımız var ve bunları ekrana yazdırıyoruz.

package hafta3;

public class Diziler {

  
  public static void main(String[] args) { 

  
  int [] tamsayilar = new int[5]; 
   tamsayilar[0]=5;
   tamsayilar[1]=15;
    System.out.println(tamsayilar[0]);
   System.out.println(tamsayilar[1]);
  
  }
  }

Şimdi ise haftanın günlerini değişkene aktarıp for döngüsü ile bunları yazdıralım

package hafta3;

public class Diziler {

  public static void main(String[] args) { 

  String [] hafta = new String[7];
    hafta[0]="pazartesi"; 
    hafta[1]="salı"; 
    hafta[2]="çarşamba"; 
    hafta[3]="perşembe"; 
    hafta[4]="cuma"; 
    hafta[5]="cumartesi"; 
    hafta[6]="pazar";
    for (int i = 0; i < 7; i++) {
      System.out.println(hafta[i]);
    }
  }
}

Şimdi ise kullanıcıdan 3 adet sayı alıp bunları diziye aktaralım.Daha sonra ise ortalamasını ekrana yazdıralım.
javadiziler

package hafta3;

import java.util.*;
public class Diziler {

  
  public static void main(String[] args) { 

  Scanner giris = new Scanner(System.in);
    int[] ortalama = new int[3];
    
    System.out.println("1.notunuzu giriniz");
    ortalama[0] = giris.nextInt();

    System.out.println("2.notunuzu giriniz");
    ortalama[1] = giris.nextInt();
    
    System.out.println("3.notunuzu giriniz");
    ortalama[2] = giris.nextInt();
    int hesap= (ortalama[0] + ortalama[1] + ortalama[2])/3;
    System.out.println("Notlarınızın ortalaması:" + hesap);
  }
  }

Aynı işlemi kısaltarak for döngüsü ile yapmak istersek;

package hafta3;

import java.util.*;
public class Diziler {

  
  public static void main(String[] args) { 

  Scanner giris = new Scanner(System.in);
    int[] ortalama = new int[3];
    for (int i = 0; i <3; i++) {
      System.out.println( i+1 + ".notunuzu giriniz");
    ortalama[i] = giris.nextInt();
    }
    int hesap= (ortalama[0] + ortalama[1] + ortalama[2])/3;
    System.out.println("Notlarınızın ortalaması:" + hesap);
  }
  
}

1’den 1000’e kadar olan sayıların toplamını diziye aktardıktan son ekrana yazdırma işlemi ise şu şekilde.

package hafta3;

public class Diziler {

  public static void main(String[] args) { 

  int sayi[] = new int[1000];
  int toplam=0;
    for (int i = 0; i < 1000; i++) {
      toplam = toplam + i;
    }
  System.out.println(toplam);
  }
  
}

Bir yanıt yazın