C# Girilen Sayıların Tek-Çift Sayısının Bulunması

C# if-else kullanarak girilen sayıların tek-çift sayısının bulunması

int a, b, c,tek_sayi=0,cift_sayi=0 ;
Console.WriteLine("1. sayi girin");
a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (a % 2 == 0)
{
++cift_sayi;
}
else
{
++tek_sayi;

}
Console.WriteLine("2. sayi girin");
b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (b % 2 == 0)
{
++cift_sayi;
}
else
{
++tek_sayi;

}
Console.WriteLine("3. sayi girin");
c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (c % 2 == 0)
{
++cift_sayi;
}
else
{
++tek_sayi;

}

Console.WriteLine("tek sayilar={0},çift sayilar={1}", tek_sayi, cift_sayi);
Console.ReadLine();

C# Else İf Kullanımı

if (Koşul1)

  • Koşul1 sağlanırsa yani doğruysa
  • çalıştırılacak kodlar buraya yazılır.

else if (Koşul2)

  • Koşul2 sağlanırsa yani doğruysa
  • çalıştırılacak kodlar buraya yazılır.

else

  • Hiç bir koşulda sağlanmazsa, yani koşul doğru
  • değilse çalıştırılacak kodlar buraya yazılır.

 

Console.WriteLine("Bir Sayi Giriniz");
if (Convert.ToInt16(Console.ReadLine()) >= 18)
Console.WriteLine("Ehliyet Alabilirsiniz");

else Console.WriteLine("Biraz Bekleyeceksiz");
Console.ReadLine();