C# Fonksiyon ile Girilen 2 Sayı Arasındaki Sayıları Toplama

Bu kodlar sayesinde kullanıcıdan alınan iki sayı arasındakilerin toplanıp ekrana yazdırılacak.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication22
{
  class Program
  {
    static int topla(int sayi1, int sayi2)
    {
      int sonuc = 0;
      for (int i = sayi1; i <= sayi2; i++)
      {
        sonuc += i;
      }
      return sonuc;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("İlk Sayıyı Giriniz = ");
      int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("İkinci Sayıyı Giriniz = ");
      int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("İşlemin Sonucu = {0}", topla(sayi1, sayi2));
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

C# Fonksiyon Nedir? Nasıl Kullanılır?

Fonksiyonlar geri değer gönderebilen alt programlardır.Alt program kullanımını daha önce şuradaki makalemizde belirtmiştik.Fonksiyon tanımlarken, alt programlarda kullanılan “void” yerine geri gönderilecek olan verinin tipi yazılır.Fonksiyon içinde gönderilecek değer “return”anahtar kelimesinden sonra yazılır.İşte bir örnek;

Ayın kaçıncı gününde olduğumuzu gönderen fonksiyon

namespace AyinKaci
{
  class Program
  {
    static int AyinKaci()
    {
      return DateTime.Now.Day;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine(AyinKaci());
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Örnek:Fonksiyon ile karekök bulma

namespace FonksiyonKarekokAlma
{
  class Program
  {
    static double karekok(double deger)
    {
      return Math.Sqrt(deger);
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Karekök alınmasını istediğiniz sayıyı girin");
      double sayi1=Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine(karekok(sayi1));
      Console.ReadLine();
    }
  }
}