C Sharp Form – Kütüphane Otomasyonu

C Sharp Form - Kütüphane Otomasyonu

C Sharp Form – Kütüphane Otomasyonu

 

Program sayesinde öncelikli olarak kütüphanede bulunan kitaplar kayıt altına alınıyor.Kitaplar bir kez kaydedildikten sonra silinebiliyor ve ya değiştirilebiliyor.

Daha sonra üye kaydediliyor.Üyelerin bilgileri kaydedildikten sonra değiştirilebiliyor ve ya üyeler silinebiliyor.

Emanet işlemleri yapılabiliyor.Bir kitap bir üyeye emanet ediliyor ve işlem kayıt altına alınıyor.Emanetteki kitapların kimlere verildiği görüntülenip emanet ile ilgili bilgiler görüntülenebiliyor.Emanetteki kitabın geri alınmasından sonra kayıtlar silinmiyor veritabanında tutuluyor.

Read more

C Sharp 1. Ders – İlk Uygulama

Bu videomuzda C Sharp’a yeni başlayanlar için bir uygulama örneği oluşturduk.Visual Studio 2013 arayüzüne genel olarak bir göz attık.Bilinmesi gereken terimleri ve klavye kısayol tuşlarını ele aldık.Ve son son olarak örnek bir uygulama ile videomuzu bitirdik.Özellikle bilişim teknolojileri gören 10.sınıflar içinde yardımcı bir kaynak olacak bu videomuzda sizde C#’a bir başlangıç yapabilirsiniz.


C# Alt Program Nedir? Nasıl Kullanılır?

Sık tekrar edilen kodları  her defasında yeniden yazmak yerine kodları alt program olarak tanımlarız ve daha sonra bu kodları yazmak yerine sadece alt program ismini yazarız.

Alt program iki aşamadan oluşur;

1-Tanımlama:Alt program Main gövdesinin dışında tanımlanmalıdır aksi takdirde program çalışmaz.Örnek tanımlama;

static void siteismi()
{
Console.WriteLine("www.programlamadersleri.com");
}

2-Çağırma:Main gövdesi içinde gerekli duyulduğu zaman belirtilen altprogram ismi ile çağırılır.Örnek çağırma;

siteismi();

Şimdi ise kodların tamamına ve ekran çıktısını görelim

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void siteismi()
    {
      Console.WriteLine("www.programlamadersleri.com");
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      siteismi();
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Read more

C# Matematik Fonksiyonları

C#’da matematiksel işlemleri yapmak için “Math” sınıfı kullanılır.

Örnek:

double sayi;
Console.WriteLine("Karekökü alınacak bir sayi giriniz"); 
sayi= Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Sayının karekökü : {0}",Math.Sqrt(sayi));
//Math.Sqrt sayının karekökünü almamızı sağlar.
Console.ReadLine();

Diğer matematiksel fonksiyonlar;

Math.Abs : Sayının mutlak değerini bulur.
Math.Cos : Sayının Kosinüsünü bulur.
Math.Sin  : Sayının sinüsünü bulur.
Math.Round : Sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlar.
Math.Floor: Sayıyı aşağıdaki tam sayıya yuvarlar.
Math.Ceiling: Sayıyı yukaridaki tam sayıya yuvarlar..

Math.Sign : Sayının işaretini bulur negatif sayılar için “-1″ pozitif sayılar için “+1″ “0″ sayısı için “0″ yazar.

Math.Max  : Girilen iki sayı arasındaki en büyük sayıyı bulur.
Math.Min   : Girilen iki sayı arasındaki küçük sayıyı bulur.
Math.Sign : Sayının İşaretini Bulur Negatif Sayılar İçin “-1″ Pozitif Sayılar İçin “+1″ “0″ sayısı için “0″ yazar.
Math.Pow : Sayıların üs hesaplamasını yapar.

C# Sayı Bulma Oyunu

int sayi=0,tahmin=0,min=0,max=100,sayac=0;
Random Rnd = new Random();
sayi =Convert .ToInt32 ( Rnd.Next(0, 100));
Console.Write("0-100 arası bir sayı giriniz ");
do
{
sayac++;
tahmin = Convert.ToByte(Console.ReadLine());
if (tahmin >sayi)
max = tahmin;
else
min = tahmin;
Console.WriteLine("{0} - {1} arasında sayı giriniz", min, max);
}
while (sayi!=tahmin);
Console.WriteLine("Tebrikler sayı {0}, {1} .tahminde bildiniz", sayi,sayac );
Console.ReadLine();

C# Rastgele Sayı Oluşturma

C# random , C# while döngüsü kullanılarak rastgele sayı oluşturma ve negatif sayı oluşturulduğunda sonlanan döngü örneği.

      Random rnd = new Random();
      int n =rnd.Next(0, 100);
      Console.Write("Rastgele Sayı..: {0} ", n);
      Console.ReadLine();

Rastgele oluşturulan sayı negatif olduğunda sonlanan döngü.

       int n=0;
       do
       {
         Random rnd = new Random();
         n = rnd.Next(-100, 100);
         Console.Write("Rastgele Sayı..: {0} ", n);
         Console.ReadLine();
      }
      while (n > 0);
       Console.ReadLine();

C# While Döngüsü

While döngüsü koşul doğru olduğu sürece işlemleri gerçekleştiren bir döngü tipidir.Eğer koşu yanlış işe döngü tamamlanır.

İşte birkaç örnek;

Sayı 0 olduğunda  döngüyü bitir

      int sayi = 1;
      while (sayi!=0)
      {
        Console.WriteLine("bir sayı girin..:");
        sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      Console.WriteLine("Bitti");
      Console.ReadLine();

Y harfi yazılınca şuan ki saati göster.

      string harf ="f";
      while (harf!="y")
      {
        Console.WriteLine("harf girin..:");
        harf = Console.ReadLine();
      }
      Console.WriteLine(DateTime.Now);
      Console.ReadLine();

Tek sayı girince sonlanan döngü

      int sayi = 0;
      while (sayi % 2 == 0)
      {
        Console.WriteLine("sayı girin..:");
        sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      }
      Console.WriteLine("tek sayı girdiniz");
      Console.ReadLine();

Negatif sayı girince sonlanan döngüdeki sayıların toplamını bulma

int sayi = 0,toplam=0;
while ( sayi>=0)
{
Console.Write("Sayı Giriniz..:");
sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
toplam += sayi;
}
Console.WriteLine("Döngü sonlandı");
Console.WriteLine("Sayıların Toplamı..:{0}", toplam-sayi);
Console.ReadKey();

c# Liste İçinde Arama

List isimler = new List();
isimler.Add(“Ahmet”);
isimler.Add(“Mehmet”);
isimler.Add(“Serkan”);
isimler.Add(“Yüksel”);
if (isimler.Contains(“serkan”))
{
Console.WriteLine(“Aradığınız değer Var”);
}
else
Console.WriteLine(“Aradığınız değer listede yok”);
Console.ReadKey();
1 2 3 5