C# Sayının Karekökünün Hesaplanması

Kullanıcıdan istenen sayının karakökünün hesaplanması

double sayi;
Console.Write("Sayi giriniz = ");
sayi = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Karekok= {0}", Math.Sqrt(sayi));

Console.ReadKey();

 

Bir cevap yazın