C# Girilen Metindeki Sesli Harfleri Bulma

C# for döngüsü , C# if-else ve C# string fonksiyonlar kullanılarak girilen metindeki sesli harfler bulunuyor ve kaç adet olduğu belirtiliyor.

      Console.WriteLine("Bir metin giriniz");
      string metin;
      int sayac = 0;
      metin = Console.ReadLine();
      for (int i = 0; i < metin.Length; i++)
      {

        if (metin.Substring(i, 1) == "a") sayac += 1;
        if (metin.Substring(i, 1) == "e") sayac += 1;
        if (metin.Substring(i, 1) == "ı") sayac += 1;
        if (metin.Substring(i, 1) == "i") sayac += 1;
        if (metin.Substring(i, 1) == "o") sayac += 1;
        if (metin.Substring(i, 1) == "ö") sayac += 1;
        if (metin.Substring(i, 1) == "u") sayac += 1;
        if (metin.Substring(i, 1) == "ü") sayac += 1;
        if (metin.Substring(i, 1) == "A") sayac += 1;
        if (metin.Substring(i, 1) == "E") sayac += 1;
        if (metin.Substring(i, 1) == "I") sayac += 1;
        if (metin.Substring(i, 1) == "İ") sayac += 1;
        if (metin.Substring(i, 1) == "O") sayac += 1;
        if (metin.Substring(i, 1) == "Ö") sayac += 1;
        if (metin.Substring(i, 1) == "U") sayac += 1;
        if (metin.Substring(i, 1) == "Ü") sayac += 1;
      }
      Console.WriteLine("Bu metinde {0} adet sesli harf kullanılmıştır.", sayac);
      Console.ReadLine();

3 comments

Bir cevap yazın