C# – Basit Bir At Yarışı Oyunu Uygulaması

Form üzerinde atların rastgele hızla ilerlemesini ve bitişe ilk ulaşanını messagebox ile gösteren basit bir uygulama.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
//https://www.programlamadersleri.com
namespace AT_YARIŞI
{
public partial class Form1 : Form
{//https://www.programlamadersleri.com
int uzaklık1, uzaklık2, uzaklık3;
Random rastgelesayi = new Random();
public Form1()
{
InitializeComponent();

}

// https://www.programlamadersleri.com

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
uzaklık1 = pictureBox1.Left;
uzaklık2 = pictureBox2.Left;
uzaklık3 = pictureBox3.Left;
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (timer1.Enabled == false)
{
timer1.Start();
}

//https://www.programlamadersleri.com
else
{
timer1.Stop();
}
}
 // 
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
if (pictureBox1.Left < pictureBox2.Left && pictureBox2.Left > pictureBox3.Left)
{
label2.Text = "2. at yarışı önde götürüyor değerli seyirciler.";
}
if (pictureBox3.Left > pictureBox1.Left && pictureBox3.Left > pictureBox2.Left)
{
label2.Text = "3. at yarışı önde götürüyor değerli seyirciler";
}
if (pictureBox1.Left > pictureBox2.Left && pictureBox1.Left > pictureBox3.Left)
{
label2.Text = "1. at yarışı önde götürüyor değerli seyirciler";
}
int birinciatgenislik = pictureBox1.Width;
int ikinciatgenislik = pictureBox2.Width;
int ücüncüatgenislik = pictureBox3.Width;
int bitisuzaklıgı = label1.Left;
//BURADAKİ DEĞERLERİ DEĞİŞTİREREK ATLARIN DAHA YAVAŞ YADA DAHA HIZLI GİTMESİNİ SAĞLAYABİLİRSİNİZ

//https://www.programlamadersleri.com
pictureBox1.Left += rastgelesayi.Next(2, 15);
pictureBox2.Left += rastgelesayi.Next(2, 15);
pictureBox3.Left += rastgelesayi.Next(2, 15);

if (pictureBox1.Left + pictureBox2.Width > bitisuzaklıgı)
{
timer1.Stop();
MessageBox.Show("birinci at yarışı kazandı");

}
else if (pictureBox2.Left + pictureBox2.Width > bitisuzaklıgı)
{
timer1.Stop();
MessageBox.Show("ikinci at yarışı kazandıhttps://www.programlamadersleri.com");

}
else if (pictureBox3.Left + pictureBox3.Width > bitisuzaklıgı)
{
timer1.Stop();
MessageBox.Show("üçüncü at yarışı kazandık https://www.programlamadersleri.com");

}
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
pictureBox1.Left = uzaklık1;
pictureBox2.Left = uzaklık2;
pictureBox3.Left = uzaklık3;
label2.Text = null;
}

}

}

Bir cevap yazın