C Sharp – Form Application ile Öğrenci Not Ortalaması Hesaplama

Kullanıcıdan  adı,soyadı,not 1 ve not 2 bilgileri textbox ile alınıyor.Bu bilgiler daha sonra listbox’a uygun şekillerde yazılarak bir ortalama sonuç tablosu ortaya çıkıyor.Kullanıcı bilgileri textbox’a yazdıktan sonra Hesapla butonuna basıyor ve ortalama değişkeninde hesaplanan not ortalamaları ile birlikte sonuçlar listbox’a aktarılıyor.Aktarıldıktan sonra yeni bir bilgi girişi için textbox’lar otomatik olarak temizleniyor.Listbox’ların temizlenme işlemi ise Temizle butonu ile yapılıyor.

CSharpFormOrtalamaHesapla

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace OrtalamaHesapla
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }


    private void hesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBoxadi.Items.Add(ad.Text); 
      // Listbox'a Ad textbox'ında aldığımız değeri giriyoruz.
      listBoxsoyadi.Items.Add(soyad.Text);
      // Listbox'a Soyad textbox'ında aldığımız değeri giriyoruz.
      listBoxnot1.Items.Add(not1.Text);
      // Listbox'a not1 textbox'ında aldığımız değeri giriyoruz.
      listBoxnot2.Items.Add(not2.Text); 
      // Listbox'a not2 textbox'ında aldığımız değeri giriyoruz.
      double ortalama = (Convert.ToDouble(not1.Text) + Convert.ToDouble(not2.Text)) / 2;
      //Aldığımız 2 notun ortalamasını alıyoruz burada ondalık değer çıkabileceği için double tipinde tutuyoruz.
      listBoxortalama.Items.Add(ortalama);
      //Listbox'a ortalama değişkenini yazdırıyoruz.
      if (ortalama >= 50)
      {//Eğer ortalama 50'den büyük ise Listbox'a "Geçti" yazdırıyoruz.
        listBoxsonuc.Items.Add("Geçti");
      } //https://www.programlamadersleri.com
      else
      {//Eğer ortalama 50'den küçük ise Listbox'a "Kaldı" yazdırıyoruz.
        listBoxsonuc.Items.Add("Kaldı");
      }

      ad.Text = null;  // ya da  ad.Clear(); 
      soyad.Text = null;// ya da  soyad.Clear();
      not1.Text = null; // ya da  not1.Clear();
      not2.Text = null; // ya da  not2.Clear();

      //Burada ekleme yaptıktan sonra yeni giriş için textboxlarımızı temizliyoruz.


    }

    private void temizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      //Burada ise Listbox'a yazdırdığımız değerleri temizliyoruz.
      listBoxadi.Items.Clear();
      listBoxsoyadi.Items.Clear();
      listBoxnot1.Items.Clear();
      listBoxnot2.Items.Clear();
      listBoxortalama.Items.Clear();
      listBoxsonuc.Items.Clear();
      //https://www.programlamadersleri.com
    }
  }
}

Çalışan Örneği İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın