C Sharp – Form Application ile Dört İşlem

Kullanıcıdan 2 sayı alınıyor ve bu sayılar checkbox’ların işaretlenme durumuna göre işlem yapılıp listbox’a yazdırılıyor.

CSharpFormMatematikDortIslem

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace MatematikDortIslem
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void buttonHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {//https://www.programlamadersleri.com
      double sayi1 = Convert.ToDouble(textBoxSayi1.Text);
      //TextBox'ta alınan sayıyı Double tipine çeviriyoruz
      double sayi2 = Convert.ToDouble(textBoxSayi2.Text);
      //TextBox'ta alınan sayıyı Double tipine çeviriyoruz
      if (checkBoxTopla.Checked == true)
      {//Eğer topla checkbox'u seçili ise aşağıdaki işlemleri yaptırıyoruz.
        double sonuc = sayi1 + sayi2;
        //toplama işlemini sonuc değişkeninde yaptırıyoruz.
        listBox1.Items.Add(sayi1 + "+" + sayi2 + "=" + sonuc);
        //Ve sonucu listbox'a yazdırıyoruz.
      }

      if (checkBoxCikar.Checked == true)
      {//Eğer cikar checkbox'u seçili ise aşağıdaki işlemleri yaptırıyoruz.
        double sonuc = sayi1 - sayi2;
        //Çıkarma işlemini sonuc değişkeninde yaptırıyoruz.
        listBox1.Items.Add(sayi1 + "-" + sayi2 + "=" + sonuc);
        //Ve sonucu listbox'a yazdırıyoruz.
      }
      //https://www.programlamadersleri.com
      if (checkBoxCarp.Checked == true)
      {//Eğer carp checkbox'u seçili ise aşağıdaki işlemleri yaptırıyoruz.
        double sonuc = sayi1 * sayi2;
        //Çarpma işlemini sonuc değişkeninde yaptırıyoruz.
        listBox1.Items.Add(sayi1 + "*" + sayi2 + "=" + sonuc);
        //Ve sonucu listbox'a yazdırıyoruz.
      }

       if (checkBoxBol.Checked == true)
       {//Eğer bol checkbox'u seçili ise aşağıdaki işlemleri yaptırıyoruz.
        double sonuc = sayi1 / sayi2;
        //Çıkarma işlemini sonuc değişkeninde yaptırıyoruz.
        listBox1.Items.Add(sayi1 + "/" + sayi2 + "=" + sonuc);
         //Ve sonucu listbox'a yazdırıyoruz.
      }
    }

    private void buttonTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {//https://www.programlamadersleri.com
      listBox1.Items.Clear();
      //Listbox'u temizliyoruz.
    }
  }
}

Çalışan Örneği İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir yanıt yazın