C Sharp – Form Application ile Market Ödenecek Ürün Tutarı Hesaplama

Kullanıcıdan ürün adı ve ürün fiyatı alınıyor, istersek bu girilen ürüne öğrenci veya yaşlı indirimi uygulayabiliyoruz.Ürün fiyatının KDV’si hesaplanıyor var ise öğrenci veya yaşlı indirimi dahil ediliyor ve Listbox’a Ürün adı ve fiyatı olarak yazdırılıyor.En son ise toplam ödeyeceğimiz tutarı görebiliyoruz.
CSharpFormMarketOdenecekTutarHesapla

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace UrunFatura
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    double odenecek = 0;
    //Baslangicta odenecek tutarı 0 olarak tutuyoruz.

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {    }

    private void buttonHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {  //https://www.programlamadersleri.com
      double urunKDVsiz = Convert.ToDouble(textBoxUrunFiyat.Text);
      //Ürünün girilen fiyatını double tipine dönüştürüp urunKDVsiz değişkenine atıyoruz
      double urunKDV = (urunKDVsiz * 0.18) + urunKDVsiz;
      //Urunun KDV'li fiyatını hesaplayıp urunKDV değişkenine atıyoruz
      double urunSonFiyat = 0;
      //Ürünün KDV dahil hesaplanmış fiyatını başlangıç olarak 0 olarak tutuyoruz
      if (radioButtonOgrenci.Checked == true)
      {//Eğer öğrenci checkbox'u seçili ise öğrenci indirimi yani %3 indirim uyguluyoruz.
        urunSonFiyat = Math.Round((urunKDV - (urunKDV * 0.03)), 2);
        //Girilin ürünün fiyatının %5 indirimli fiyatını buluyoruz ve virgülden sonra 2 haneyi yuvarlıyoruz.
        odenecek += urunSonFiyat;
        //toplam odenecek fiyata eklediğimiz ürünün fiyatını ekliyoruz
      }  //https://www.programlamadersleri.com
      else if (radioButtonYasli.Checked == true)
      {//Eğer yaşlı checkbox'u seçili ise yaşlı indirimi yani %5 indirim uyguluyoruz.
        urunSonFiyat = Math.Round((urunKDV - (urunKDV * 0.05)), 2);
        //Girilin ürünün fiyatının %5 indirimli fiyatını buluyoruz ve virgülden sonra 2 haneyi yuvarlıyoruz.
        odenecek += urunSonFiyat; 
          //toplam odenecek fiyata eklediğimiz ürünün fiyatını ekliyoruz
      }
      else if (radioButtonHicbiri.Checked == true)
      {  //https://www.programlamadersleri.com
        urunSonFiyat = Math.Round(urunKDV, 2);
         //Girilin ürünün virgülden sonraki 2 hanesini yuvarlıyoruz.
        odenecek += urunSonFiyat;
        //toplam odenecek fiyata eklediğimiz ürünün fiyatını ekliyoruz

      }

      listBoxAlisverisDetay.Items.Add(textBoxUrunAd.Text + " " + urunSonFiyat + " TL");
      //Ürünün adını ve fiyatını listbox'a yazdırıyoruz.
      textBoxTutar.Text = odenecek + " TL";
      //Toplam ödenecek tutarı yazdırıyoruz.
      //https://www.programlamadersleri.com
      textBoxUrunAd.Clear();
      //Ürün eklendikten sonra yeni ürün girişi için ürün adı bölümünü temizliyoruz.
      textBoxUrunFiyat.Clear();
      //Ürün eklendikten sonra yeni ürün girişi için ürün fiyat bölümünü temizliyoruz.

    }

    private void buttonTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Temizle butonu ile giriln bütün verileri temziliyoruz.
      listBoxAlisverisDetay.Items.Clear();
      textBoxTutar.Clear();
      odenecek = 0;
      textBoxUrunAd.Clear();
      textBoxUrunFiyat.Clear();

    }
  }
}

Çalışan Örneği İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir yanıt yazın