CSharp – Form Application Timer Kullanımı

C Sharp Form Application kullanarak timer kullanımını bu örnekte gösterdik.Örneğimizde timer kullanılarak listbox’a her 1 saniyede bir “bilgisayar programcılığı” yazdırılıyor.İstersek timer ayarlarını değiştirerek farklı zaman aralıklarında da yazdırmasını isteyebiliriz.

CSharpFormTimerKullanimiCalisan

 

Timer nesnesi forma direk olarak eklenmiyor.Eklemek istediğimizde formun alt tarafına ekleniyor ve ona tıklayarak gerekli işlemleri yapıyoruz.

CSharpFormTimerKullanimiFormÇalışma zamanını ise milisaniye biçiminden gösteriyoruz.Bunu istersek properties panelindeki Interval yazan yerden istersek ise kodlardada belirtildiği gibi değiştirebiliyoruz.CSharpFormTimerKullanimiProperties

 

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Timer
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {//Timer çalıştığında yapılacak olan işlemleri yazıyoruz.
      listBox1.Items.Add("Bilgisayar programcılığı");
      //Timer çalıştığında listbox'a yeni itemler yüklemek istiyoruz.
      timer1.Interval = 50;
      //Timer'ın çalışma süresinin milisaniye biçiminden belirtiyoruz.
      //İstersek properties bölümünden aynı işlemi yapabiliriz.
      //https://www.programlamadersleri.com
    }

    private void buttonBasla_Click(object sender, EventArgs e)
    {//https://www.programlamadersleri.com
      timer1.Start();
      //Başla butonuna bastığımızda timer'ı başlatıyoruz.
    }

    private void buttonBitir_Click(object sender, EventArgs e)
    {//https://www.programlamadersleri.com
      timer1.Stop();
      //Bitir butonuna bastığımızda timer'ı durduruyoruz.
    }
  }
}

Çalışan Örneği İndirmek İçin Tıklayın.

Bir yanıt yazın