CSharp – Form Application ile Öğrenci Ders Kayıt Sistemi

Örneğimiz 2 formdan oluşuyor 1.form öğrencilerin derslerini eklediğimiz form 2.si ise ders kayıtlarının detaylı olarak gösterildiği form.Kullanıcı 1.formda öğrencinin adını, soyadını, bölümünü, dersini ve sınıfını seçerek sisteme ekliyor.Daha sonra yeni veri girişi için bilgiler temizleniyor.Eğer listele butonuna tıklar ise 2.forma gidip öğrencilerin seçtiği dersleri görebiliyor.
1.Form Öğrenci Ders Kayıt Sistemi
CSharpFormOgrenciKayitSistemi
2.Form Öğrenci Kayıt Listeleme
CSharpFormOgrenciKayitSistemiListeleme

Form 1

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace OgrenciKayit
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    //https://www.programlamadersleri.com
    Form2 frm = new Form2();
    // Form 2ye ulaşmak için yeni nesne oluşturuyoruz 

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {    }

    private void buttonEkle_Click(object sender, EventArgs e)
    {  //Ekle butonuna tıklandığında yapılacaklar.
      frm.listBoxAd.Items.Add(textBoxAd.Text);
      //Form 2'de bulunan listboxAd'a Form1'de bulunan textboxad değerini ekliyoruz.
      frm.listBoxSoyad.Items.Add(textBoxSoyad.Text);
      //Form 2'de bulunan listboxSoyad'a Form1'de bulunan textboxSoyad değerini ekliyoruz.
      frm.listBoxBolum.Items.Add(comboBoxBolum.SelectedItem);
      //Form 2'de bulunan listboxBolum'e Form1'de bulunan comboboxBolum'de seçilen değerini ekliyoruz.
      frm.listBoxDers.Items.Add(comboBoxDers.SelectedItem);
      //Form 2'de bulunan listboxDers'e Form1'de bulunan comboboxDers'te seçilen değerini ekliyoruz.
      if (radioButtonSinif1.Checked == true)
      {//Eğer sinif 1 butonu seçili ise 
        frm.listBoxSinif.Items.Add("1.Sınıf");
        //form 2'deki listbox'a "1.sınıf değerini yazdırıyoruz."
      }//https://www.programlamadersleri.com
      else if (radioButtonSinif2.Checked == true)
      {//Eğer sinif 2 butonu seçili ise 
        frm.listBoxSinif.Items.Add("2.Sınıf");
        //form 2'deki listbox'a "2.sınıf değerini yazdırıyoruz."
      }//https://www.programlamadersleri.com

      textBoxAd.Clear();//Yeni giriş için textbox'u temizliyoruz
      textBoxSoyad.Clear();//Yeni giriş için textbox'u temizliyoruz
   

    }
    //https://www.programlamadersleri.com
    private void buttonListele_Click(object sender, EventArgs e)
    {//Listele butonuna tıkladığımızda
      frm.Show();//Form 2yi ekrana getiriyoruz.
      this.Hide();//bulunduğumuz form olan Form 1'i gizliyoruz
    }
  }
}

Form 2

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace OgrenciKayit
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void listBoxAd_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {    }

    private void buttonCikis_Click(object sender, EventArgs e)
    {//Çıkış butonuna tıkladığımızda 
      Application.Exit();
      //Uygulamayı kapatıyoruz.
    }

    private void buttonFormDon_Click(object sender, EventArgs e)
    {//https://www.programlamadersleri.com
      Form1 frm1 = new Form1(); // Form 1e ulaşmak için yeni nesne oluşturuyoruz 
      frm1.Show();//Form 1'i ekrana getiriyoruz.
      this.Hide();//Bulunduğumuz Form olan Form2'yi gizliyoruz
    }
  }
}

Çalışan Örneği İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın