C Sharp – Form Application Çalar Saat / Alarm Uygulaması

Form Application ile alarm kurup belirttiğimiz zaman geldiğinde bize sesli uyarı veren bir çalar saat yaptık.alarm

Ses çalmak için ilk önce System.Media Kütüphanesini eklenemeniz gerekiyor.

using System.Media;

NOT:Çalacağınız ses dosyasının uzantısı wav olmak zorunda aksi halde sorun yaşayabilirsiniz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Media;//Yeni kütüphane

namespace FormAlarmKur
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      label1.Text = DateTime.Now.ToShortTimeString();
      //Label'ın texinini şuanki zamanı göstermesi için ayarlıyoruz.
     
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {//http//www.programlamadersleri.com
      timer1.Start();
      //Timerımızı başlatıyoruz.
      button2.Enabled = false;
      //Başlangıçta Alarm iptal butonunu pasifleştiriyoruz.
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {//Alarm kur butonuna tıklanınca yapılacaklar.
      numericUpDown1.Enabled = false;//Saati pasifleştiriyoruz.
      numericUpDown2.Enabled = false;//Dakikayı pasifleştiriyoruz.
      button1.Enabled = false;//Alarm kur butonunu pasifleştiriyoruz.
      if (numericUpDown1.Value == DateTime.Now.Hour && numericUpDown2.Value == DateTime.Now.Minute)
      {//Eğer saat ve dakika şuanki zamana eşit ise
        timer1.Stop();//Timerı durduruyoruz
        SoundPlayer player = new SoundPlayer();//Yeni bir soundplayer oluşturuyoruz
        string sarkiYol = Application.StartupPath + "/alarm.wav";
        //Çalınacak sesin yolunu belirliyoruz
        player.SoundLocation = sarkiYol;
        player.Play();//Sesi çalıyoruz.
      }//http//www.programlamadersleri.com
      button2.Enabled = true;//Alarm iptal butonunu aktifleştiriyoruz.
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {//http//www.programlamadersleri.com
      button1.Enabled = true;//Alarm kur butonunu aktifleştiriyoruz.
      button2.Enabled = false;//Alarm iptal butonunu pasifleştiriyoruz.
      numericUpDown1.Enabled = true;//Saati aktifleştiriyoruz.
      numericUpDown2.Enabled = true;//Dakikayı aktifleştiriyoruz.
    }
  }
}

Çalışan Örneği İndirmek İçin Tıklayınız…

Bir cevap yazın