C Sharp – Form Application ile Sipariş Uygulaması

Birince form da menu strip ile eklenen menuler aracılığıyla groupbox aktifleştiriliyor.Groupbox’ta ise sipariş verecek kullanıcının bilgileri isteniyor.Siparişler kaydedildikten sonra 2.forma geçiliyor ve sipariş verme işlemi başlıyor.CSharpFormSiparis
İkinci Forma geçildiğinde bir groupbox içinde checkboxlar yer alıyor bu checkboxlar aracılığı ile seçilen telefonlar sipariş al butonuna basıldığında aktif olan siparis listesine yazılıyor.Ödenecek tutar ve siparis detayları ekranda gösteriliyor.

CSharpFormSiparis2


Form 1

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace FormOdev2
{//https://www.programlamadersleri.com
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void groupBoxKisiselBilgiler_Enter(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void kişiselBilgilerToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {//Menu strip'e tıklandığında 
      groupBoxKisiselBilgiler.Enabled = true;
      //Kisisel Bilgiler'in bulunduğu groupbox'u aktif ediyoruz
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {//Form yüklendiğinde
      groupBoxKisiselBilgiler.Enabled = false;//Kisisel bilgiler group box'u pasif ediyoruz.
      buttonListele.Enabled = false;//Listele butonunu pasif ediyoruz 
    }

    public static string TCNo, AdSoyad, TelNo, Adres, Cinsiyet, Semt;
    //Değişkenleri public olarak tanımlıyoruz.
   public void buttonKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {//Kaydet butonuna tıklandığında
      //Textboxlardaki değerleri değişkenlere aktarıyoruz
      TCNo = textBoxTCNo.Text.ToString();
      AdSoyad = textBoxAdSoyad.Text.ToString();
      TelNo = textBoxTelNo.Text.ToString();
      Adres = textBoxAdres.Text.ToString();
      if (radioButtonErkek.Checked == true)
      {
        Cinsiyet = "Erkek";
      } 
      else
      {
        Cinsiyet = "Kadın";
      }
      Semt = comboBoxSemt.Text.ToString();
      buttonListele.Enabled = true;//Listele butonunu aktifleştiriyoruz.
      //https://www.programlamadersleri.com
    }
   
    private void buttonListele_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2 frm2 = new Form2();//Forma ulaşmak için yeni bir class oluşturuyoruz 
      frm2.Show();//Form 2'yi gösteriyoruz
      this.Hide();//Bulunduğumuz formu gizliyoruz
      //https://www.programlamadersleri.com
      
    }

    private void buttonTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {//Temizle butonuna tıklandığında textboxtaki değerleri sıfırlıyoruz
      textBoxTCNo.Text = "";
      textBoxAdSoyad.Text = "";
      textBoxTelNo.Text = "";
      textBoxAdres.Text = "";
      comboBoxSemt.Text = "";
    }

    private void siparişGörüntüleToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //https://www.programlamadersleri.com
      MessageBox.Show("Programlama Dersleri - Http://www.programlamadersleri.com");
    } 
    
  }
}

Form 2

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace FormOdev2
{
  public partial class Form2 : Form
  { //https://www.programlamadersleri.com
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }
   
    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {//Form 2 yüklendiğinde 
      groupBoxSiparisListesi.Visible=false;//Siparis listesini gizliyoruz.
      //https://www.programlamadersleri.com
    }

    private void buttonSiparisAl_Click(object sender, EventArgs e)
    {  //Siparis al butonuna tıklandığında 
      groupBoxSiparisListesi.Visible=true;
      //siparis listesi görünürlüğünü aktifleştiriyoruz 
      string Siparisler="";//siparisler değişkenini oluşturuyoruz 
      int tutar=0;

      if (checkBox1.Checked == true)
      {//Eğer checkbox checked ise siparişlere yeni değer ekliyoruz ve tutarını ekliyoruz 
        Siparisler = "LG G3";
        tutar += 1500;

      } //https://www.programlamadersleri.com
      if (checkBox2.Checked == true)
      {
        Siparisler = Siparisler + " Samsung Galaxy S3";
        tutar += 1700;

      } //https://www.programlamadersleri.com
      if (checkBox3.Checked == true)
      {
        Siparisler = Siparisler + " Sony Xperia Z1";
        tutar += 1300;

      }
      if (checkBox4.Checked == true)
      {
        Siparisler = Siparisler + " Samsung Galaxy S6";
        tutar += 2500;

      }
      if (checkBox5.Checked == true)
      {
        Siparisler = Siparisler + " Iphone 6";
        tutar += 2850;

      }
      //Listbox'a Form 1'deki textbox değerlerini ekliyoruz.
      listBoxTCKimlikNo.Items.Add(Form1.TCNo);
      listBoxAdSoyad.Items.Add(Form1.AdSoyad);
      listBoxTelNo.Items.Add(Form1.TelNo);
      listBoxAdres.Items.Add(Form1.Adres);
      listBoxCinsiyet.Items.Add(Form1.Cinsiyet);
      listBoxSemt.Items.Add(Form1.Semt);
      listBoxSiparisler.Items.Add(Siparisler);
      
      labelTutar.Text = tutar.ToString() + "TL" ;//Tutarı yazdırıyoruz.

      
    
        
        
       
    }

    private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void labelTutar_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void groupBoxSiparisListesi_Enter(object sender, EventArgs e)
    {

    }
  }
}

Çalışan Örneği İndirmek İçin Tıklayınız…

Bir cevap yazın