C Sharp – Form Application ile Pizza Sipariş Sistemi

Bu örnekte kullanıcıdan textbox ile kullanıcı bilgilerini alıyoruz.Daha sonra combobox ve numericupdown aralıyla siparişe ait detayları alıyoruz.Ekstra bölümünde checkbox ile istenilen bilgileri dahil ediyoruz.Bilgiler sipariş al butonuna tıklandığında listboxlara yazdırılıyor.
CSharpFormPizzaSiparis

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Pizza
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void buttonTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {  //Textbox değerlerini temizliyoruz
      textBoxAdSoyad.Text = "";
      textBoxTelefon.Text = "";
      textBoxAdres.Text = "";
      //combobox değerlerini temizliyoruz
      comboBoxIcecek.Text = "";
      comboBoxPizzaBoy.Text = "";
      //numericupdown değerlerini temizliyoruz
      numericUpDownPizza.Value = 0;
      numericUpDownIcecek.Value = 0;
      //https://www.programlamadersleri.com
      //checkbox değerlerini temizliyoruz
      checkBoxSucuk.Checked = false;
      checkBoxSosis.Checked = false;
      checkBoxMantar.Checked = false;
      checkBoxKasar.Checked = false;
      checkBoxPeynir.Checked = false;
      checkBoxSebze.Checked = false;
      
    }
     private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private void buttonSiparisAl_Click(object sender, EventArgs e)
    { //ucret ve ekstra adında değişkenler tanımlıyoruz
      decimal ucret = 0;
      string ekstra = "";
      //https://www.programlamadersleri.com
      //Eğer checkbox'lar seçili ise ekstra değişkenine aktarılıyor.
      if (checkBoxSucuk.Checked == true)
      { ekstra += "Sucuk";}
      if (checkBoxSosis.Checked == true)
      { ekstra += " - " + "Sosis";}
      if (checkBoxMantar.Checked == true)
      { ekstra += " - " + "Mantar" ; }
      if (checkBoxKasar.Checked == true)
      { ekstra += " - " + "Kaşar" ; } 
      if (checkBoxPeynir.Checked == true)
      { ekstra += " - " + "Peynir" ; }
      if (checkBoxSebze.Checked == true)
      { ekstra += " - " + "Sebze" ; }
      //https://www.programlamadersleri.com

      //Seçili olan değeri ucret değişkenine adet bilgisi ile çarparak ekliyoruz.
      if (comboBoxPizzaBoy.Text =="Küçük")
      {ucret = numericUpDownPizza.Value * 10;}
      else if (comboBoxPizzaBoy.Text == "Orta")
      {ucret = numericUpDownPizza.Value * 15;}
      else if (comboBoxPizzaBoy.Text == "Büyük")
      {ucret = numericUpDownPizza.Value * 20;}


      if(comboBoxIcecek.Text=="2,5lt Coca Cola")
      {ucret += numericUpDownIcecek.Value * 5;}
      else if(comboBoxIcecek.Text=="1lt Fanta")
      {ucret += numericUpDownIcecek.Value * 3;}
      else if (comboBoxIcecek.Text == "1lt Sprite")
      {ucret += numericUpDownIcecek.Value * 3;}
      //https://www.programlamadersleri.com

      //Listbox'a değerleri yazdırıyoruz.
      listBoxAdSoyad.Items.Add(textBoxAdSoyad.Text);
      listBoxTelefon.Items.Add(textBoxTelefon.Text);
      listBoxAdres.Items.Add(textBoxAdres.Text);
      listBoxPizza.Items.Add(numericUpDownPizza.Value + " adet " + comboBoxPizzaBoy.Text);
      listBoxIcecek.Items.Add(numericUpDownIcecek.Value + " adet " + comboBoxIcecek.Text);
      listBoxEkstra.Items.Add(ekstra);
      listBoxUcret.Items.Add(ucret + "TL");
    }

    private void buttonSiparisTemizle_Click(object sender, EventArgs e)
    {//Listbox'ları temizliyoruz.
      listBoxAdSoyad.Items.Clear();
      listBoxTelefon.Items.Clear();
      listBoxAdres.Items.Clear();
      listBoxPizza.Items.Clear();
      listBoxIcecek.Items.Clear();
      listBoxEkstra.Items.Clear();
      listBoxUcret.Items.Clear();

    }
  }
}

Çalışan Örneği İndirmek İçin Tıklayınız…

2 comments

Bir cevap yazın