Java – Üçgenin Alanını Bulma

Kullanıcıdan taban ve yükseklik değerini aldıktan sonra gerekli hesaplamayı yapıp üçgenin alanını çıktı olarak gösteriyoruz.


package javaapplication1;

import java.util.*;
public class ucgenAlan {
   public static void main(String[] args) {
   
   int taban,yukseklik,alan;
   Scanner Klavye=new Scanner(System.in);
   System.out.print("Taban Değeri:");
   taban=Klavye.nextInt();
   System.out.print("Yükseklik Değeri:");
   yukseklik=Klavye.nextInt();
   alan=(taban*yukseklik)/2;
   System.out.print(alan);
   }
  }

Bir cevap yazın