C Sharp – Metodlar – İstanbul Kart Bakiye İşlemleri

Csharp-metod-metrobus

İstanbul Kart Bakiye İşlemleri

C Sharp konsol’da metod kullarak istanbul kartımıza para ekledik ve bu eklediğimiz parayı daha sonra metrobüste kullanarak kartımızdan düştük.İstanbul kart ve indirimli kart kullanarak bakiyeden farklı değerler düşmeyi sağladık.Eğer kartımızda ki para miktarı yeterli değil ise kullanıcıya bunu bildiriyoruz.Örneği incelediğinizde metod kullanımı, if else kullanımı, switch-case, do-while kullanımı hakkında bilgi edinmiş olacaksınız.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication2
{
  class Program
  {
    static double bakiye = 0;// başlangıç olarak 0 olarak belirliyoruz.
    static void ParaYatir() {// para eklemek için metodu tanımlıyoruz.
      Console.WriteLine("Yatırmak istediğiniz miktarı giriniz");
      bakiye = bakiye + Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //Kullanıcıdan karta eklemek istediği para miktarını aldıktan
      // sonra kartta ki para miktarını güncelliyoruz.
      Console.WriteLine("Yeni bakiyeniz:" + bakiye);
     
    
    }
    static void BakiyeGoster()
    {//Eğer kullanıcı para miktarını sorgulamak isterse bu metoda geliyor.
      Console.WriteLine("Bakiyeniz:" + bakiye);
      Console.ReadLine();
    }

    static void Metrobus()
    {//2 adet karttan birini seçmesini istiyoruz
      Console.WriteLine("1-Istanbul Kart");
      Console.WriteLine("2-Indirimli Kart");
      int secim = 1;
      secim = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
       //secim işlemini okuyoruz
      if (secim==1)
      {//eğer seçim 1 ise 
        
        if (bakiye >=3.10)
        {//Eğer kartta ki para 3.10 değerinden yüksek ise 
          bakiye=bakiye - 3.10;// bakiyeden 3.10 düşüyoruz 
          Console.WriteLine("34BZ - Beylikdüzü - Zincirlikuyu. \n Lütfen kapılara yaslanmayınız...");
        }
        else if (bakiye < 3.10) {// eğer bakiyesi 3.10dan yüksek değil ise Console.WriteLine("Bakiye Yetersiz"); Console.ReadLine(); } } else if (secim==2) { if (bakiye >= 1.10)
        {
          bakiye = bakiye - 1.10;
          Console.WriteLine("34BZ - Beylikdüzü - Zincirlikuyu. \n Lütfen yaşlılara yer veriniz...");
        }
        else if (bakiye < 1.10)
        {
          Console.WriteLine("Bakiye Yetersiz");
          Console.ReadLine();
        }
      }
    }

    static void Main(string[] args)
    { int secim=0;
      
      do
      {//Do kullanarak işlemleri en az 1 kez gösteriyoruz.
        Console.WriteLine("Yapmak istediğiniz işlemi seçiniz.");
      Console.WriteLine("1-Karta para yatır");
      Console.WriteLine("2-Bakiye Göster");
      Console.WriteLine("3-Metrobüse Bin");
      Console.WriteLine("4-Uygulamayı kapat");
      
      secim = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      //kullanıcının yapmak istediği işlemi seçime aktarıyoruz
      switch (secim)
      {
        case 1://Eğer seçim 1 ise
          ParaYatir();
          break;
        case 2:
          BakiyeGoster();
          break;
        case 3:
          Metrobus();
          break;
        
      } 
      } while (secim!=4);//Seçim 4 olana dek kullanıcıya işlem seçeneklerini gösteriyoruz.
      //secim 4 olduğunda ise uygulama kapatılıyor.    }
  }
}


Bir yanıt yazın