C Sharp – Form Application – Kürenin Hacmini Hesaplama

C Sharp (C#) form application ile kürenin hacmini hesaplayan program.

C Sharp Kürenin Hacmini Hesaplayan Program

C Sharp Kürenin Hacmini Hesaplayan Program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace KureninHacmi
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    double cap,yaricap, hacim;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void buttonHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      cap = Convert.ToDouble(textBoxKureninCapi.Text);
      //Textbox'a girilen cap alınıyor
      yaricap = cap / 2;
      hacim = 4 * Math.PI * (Math.Pow(yaricap, 3)) / 3;
      //Hacim Hesaplanıyor
      //Math.PI = Pi sayısını tam olarak verir
      //Math.Pow = Üs alma işlemini gerçekleştirir
      if (radioButtonCM.Checked)
      {//Eğer radio button seçili ise aşağıdaki işlemleri yap
        labelKureninHacmiHesaplanmis.Text = hacim.ToString() + "cm³";
        //Hacim cm cinsinden ekrana yazdırılıyor
      }
      else
      {//www.programlamadersleri.com
        labelKureninHacmiHesaplanmis.Text = hacim.ToString() + "m³";
      }
      
    }
  }
}

Programın çalışan proje dosyasını indirmek için tıklayınız

Bir cevap yazın