C Sharp – Form Application – Silindirin Hacmini Hesaplama

C Sharp (C#) form application ile silindirin hacmini hesaplayan program.

C Sharp – Form Application – Silindirin Hacmini Hesaplama

C Sharp – Form Application – Silindirin Hacmini Hesaplama

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SilindirHacmi
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    double hacim, yaricap , yukseklik;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      System.Diagnostics.Process.Start("https://www.programlamadersleri.com");
    }

    private void buttonHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      yaricap = Convert.ToDouble(textBoxYaricap.Text);
      yukseklik = Convert.ToDouble(textBoxYukseklik.Text);
      //Textbox'a girilen yaricap ve yükseklik alınıyor
      hacim = Math.PI * Math.Pow(yaricap, 2) * yukseklik;
      //V = π.r2.h 

      //Hacim Hesaplanıyor
      //Math.PI = Pi sayısını tam olarak verir
      //Math.Pow = Üs alma işlemini gerçekleştirir
      if (radioButtonCM.Checked)
      {//Eğer radio button seçili ise aşağıdaki işlemleri yap
        labelSilindirHacmi.Text = Math.Round(hacim,2).ToString() + "cm³";
        //Hacim cm cinsinden ekrana yazdırılıyor
        //Math.Round fonksiyonu ile sayıyı yuvarlıyor
        //ve virgülden sonra sadece 2 rakamı ekrana yazdırıyoruz
      }
      else{//www.programlamadersleri.com
        labelSilindirHacmi.Text = Math.Round(hacim, 2).ToString() + "m³";
      }

    }
  }
}

Programın çalışan proje dosyasını indirmek için tıklayınız

Bir yanıt yazın