C Sharp Form – Girilen Ürün Fiyatından Komisyon Hesaplama

C Sharp Form - Girilen Ürün Fiyatından Komisyon Hesaplama

C Sharp Form – Girilen Ürün Fiyatından Komisyon Hesaplama

Kullanıcıdan alınan komisyon fiyat ve oranları ile sonrasında yine kullanıcının girdiği ürünlerin komisyonları hesaplanıyor.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace KomisyonHesaplama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    //Değişkenlerimizi tanımlıyoruz.
    double komisyonFiyat1 = 0;
    double komisyonFiyat2 = 0;
    double komisyonOran1 = 0;
    double komisyonOran2 = 0;
    double toplamUrunfiyat = 0;
    double urunfiyat = 0;
    double hesaplanmisKomisyon1 = 0;
    double hesaplanmisKomisyon2 = 0;


    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void buttonEkle_Click(object sender, EventArgs e)
    {//Ekle butonuna tıklanınca olacaklar
      urunfiyat = Convert.ToDouble(numericUpDownUrun.Value);
      //urun fiyat değişkenine ürün fiyatını atıyoruz
      listBoxUrunler.Items.Add( urunfiyat + " TL");
      //listbox'a ürün fiyatlarını teker teker ekliyoruz
      toplamUrunfiyat = toplamUrunfiyat + urunfiyat;
      //tüm eklenen ürünlerin fiyatını topluyoruz

      if (urunfiyat <= komisyonFiyat1)
      {// Eğer ürün fiyatı komisyonFiyatı1'den küçük veya eşit ise
        hesaplanmisKomisyon1 = hesaplanmisKomisyon1 + ((urunfiyat / 100) * komisyonOran1);
        //hesaplanmisKomisyon1'e eklenen ürünün hesaplanmış komisyonu ekleniyor
      } //www.programlamadersleri.com
      else if ((urunfiyat > komisyonFiyat1) && (urunfiyat <= komisyonFiyat2))
      {// Eğer ürün fiyatı komisyonFiyatı1'den büyük ve komisyonFiyat2'den küçük ise
        hesaplanmisKomisyon2 = hesaplanmisKomisyon2 + ((urunfiyat / 100) * komisyonOran2);
        //hesaplanmisKomisyon2'ye eklenen ürünün hesaplanmış komisyonu ekleniyor
      }

    }

    private void buttonKomisyonBilgileri_Click(object sender, EventArgs e)
    {//Komisyon bilgileri kaydediliyor
      komisyonFiyat1 = Convert.ToDouble(numericUpDownKomisyonFiyat1.Value);
      komisyonFiyat2 = Convert.ToDouble(numericUpDownKomisyonFiyat2.Value);
      komisyonOran1 = Convert.ToDouble(numericUpDownKomisyonOran1.Value);
      komisyonOran2 = Convert.ToDouble(numericUpDownKomisyonOran2.Value);
      //Değişkenlere değerler atanıyor
      labelBilgi.Text = komisyonFiyat1.ToString() + "TL'ye kadar olan ürün fiyatları için komisyon oranı "
        + komisyonOran1.ToString() + "% \n" + komisyonFiyat2.ToString() + "TL'ye kadar olan ürün fiyatları için komisyon oranı "
        + komisyonOran2.ToString() + "%\n" + komisyonFiyat2.ToString() + "TL üzeri için ise komisyon bedeli yoktur.";
      //labelBilgi label'ına tüm komisyon tutar ve oranları yazdırılıyor
    }

    private void buttonHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {//Komisyonlar hesaplanıyor
      labelToplamUrunTutari.Text = Convert.ToString(toplamUrunfiyat)+"TL";
      labelToplamKomisyonTutari.Text = Convert.ToString(Math.Round((hesaplanmisKomisyon1 + hesaplanmisKomisyon2),2))+"TL";
      labelKomisyonSonrasiTutar.Text = Convert.ToString(Math.Round((toplamUrunfiyat + hesaplanmisKomisyon1 + hesaplanmisKomisyon2),2)) +"TL";
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      System.Diagnostics.Process.Start("https://www.programlamadersleri.com");
    }
  }
}

Çalışan Örneği İndirmek İçin Tıklayınız.

Bir yanıt yazın