C Sharp 1. Ders – İlk Uygulama

Bu videomuzda C Sharp’a yeni başlayanlar için bir uygulama örneği oluşturduk.Visual Studio 2013 arayüzüne genel olarak bir göz attık.Bilinmesi gereken terimleri ve klavye kısayol tuşlarını ele aldık.Ve son son olarak örnek bir uygulama ile videomuzu bitirdik.Özellikle bilişim teknolojileri gören 10.sınıflar içinde yardımcı bir kaynak olacak bu videomuzda sizde C#’a bir başlangıç yapabilirsiniz.


C# – Girilen 10 Adet Sayının En Büyük 3 Sayısının Ortalaması

Kullanıcıdan alınan 10 adet sayı diziye aktarılıyor daha sonra en büyük 3 sayı bulunup ortalaması alınıyor.

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace enbuyuk
{
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{//https://www.programlamadersleri.com  
 int buyuk=0;//değişken tanımlanıyor
 int buyuk2=0;//değişken tanımlanıyor
 int buyuk3=0;//değişken tanımlanıyor
       int[] sayi = new int[10];//dizi tanımlanıyor
       
 
      for (int i = 0; i <= 9; i++)// 10 adt sayının girilmesi için for döngüsü açılıyor
      {   //https://www.programlamadersleri.com 
      	Console.Write("Lütfen Sayıları Giriniz : ";
        sayi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//girilen değerler int e çevriliyor
       }
      for (int i = 0; i < 9; i++) {
      	//en büyük sayıyı bulmak için sayılar buyuk değişkeni ile karşılaştırılıyor eğer(if) büyük ise sayıdan buyuk değişkenine aktarılıyor    
      
      	if (buyuk < sayi[i])
      	{ buyuk = sayi[i];}
      	 //https://www.programlamadersleri.com    
      }
      
      for (int i = 0; i < 9; i++) {
      	if (sayi[i]==buyuk 
      	{//en büyük 2.sayıyı bulmak için yine aynı işlem yapılıyor 
      	 i++ ;//en büyük sayı değeri geldiğinde pas geçiliyor
      	}//https://www.programlamadersleri.com  
      	else if (buyuk2 < sayi[i] 
      	{ buyuk2 = sayi[i];}
      	
      }
       for (int i = 0; i < 9; i++) {
      	if (sayi[i]==buyuk || sayi[i]==buyuk2 
      	{//en büyük 2.sayıyı bulmak için yine aynı işlem yapılıyor 
      	 i++ ;//en büyük sayı değeri ve en büyük 2.sayı geldiğinde pas geçiliyor
      	}
      else if (buyuk3 < sayi[i] 
      	{//https://www.programlamadersleri.com  
      	buyuk3 = sayi[i];}
         };
      
      Console.WriteLine("En büyük sayı:{0}",buyuk);
      Console.WriteLine("En büyük sayı:{0}",buyuk2);
      Console.WriteLine("En büyük sayı:{0}",buyuk3);
      int ortalama;//https://www.programlamadersleri.com  
      Console.Write(ortalama = (buyuk + buyuk2 + buyuk3) / 3);//sayıların ortalaması alınıyor
      Console.ReadLine();
      
      
 }
}
}