C# – Girilen 10 Adet Sayının En Büyük 3 Sayısının Ortalaması

Kullanıcıdan alınan 10 adet sayı diziye aktarılıyor daha sonra en büyük 3 sayı bulunup ortalaması alınıyor.

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace enbuyuk
{
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{//https://www.programlamadersleri.com  
 int buyuk=0;//değişken tanımlanıyor
 int buyuk2=0;//değişken tanımlanıyor
 int buyuk3=0;//değişken tanımlanıyor
       int[] sayi = new int[10];//dizi tanımlanıyor
       
 
      for (int i = 0; i <= 9; i++)// 10 adt sayının girilmesi için for döngüsü açılıyor
      {   //https://www.programlamadersleri.com 
      	Console.Write("Lütfen Sayıları Giriniz : ";
        sayi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//girilen değerler int e çevriliyor
       }
      for (int i = 0; i < 9; i++) {
      	//en büyük sayıyı bulmak için sayılar buyuk değişkeni ile karşılaştırılıyor eğer(if) büyük ise sayıdan buyuk değişkenine aktarılıyor    
      
      	if (buyuk < sayi[i])
      	{ buyuk = sayi[i];}
      	 //https://www.programlamadersleri.com    
      }
      
      for (int i = 0; i < 9; i++) {
      	if (sayi[i]==buyuk 
      	{//en büyük 2.sayıyı bulmak için yine aynı işlem yapılıyor 
      	 i++ ;//en büyük sayı değeri geldiğinde pas geçiliyor
      	}//https://www.programlamadersleri.com  
      	else if (buyuk2 < sayi[i] 
      	{ buyuk2 = sayi[i];}
      	
      }
       for (int i = 0; i < 9; i++) {
      	if (sayi[i]==buyuk || sayi[i]==buyuk2 
      	{//en büyük 2.sayıyı bulmak için yine aynı işlem yapılıyor 
      	 i++ ;//en büyük sayı değeri ve en büyük 2.sayı geldiğinde pas geçiliyor
      	}
      else if (buyuk3 < sayi[i] 
      	{//https://www.programlamadersleri.com  
      	buyuk3 = sayi[i];}
         };
      
      Console.WriteLine("En büyük sayı:{0}",buyuk);
      Console.WriteLine("En büyük sayı:{0}",buyuk2);
      Console.WriteLine("En büyük sayı:{0}",buyuk3);
      int ortalama;//https://www.programlamadersleri.com  
      Console.Write(ortalama = (buyuk + buyuk2 + buyuk3) / 3);//sayıların ortalaması alınıyor
      Console.ReadLine();
      
      
 }
}
}

Bir yanıt yazın