Java – 2 Sayının Toplanması İşlemi

Kullanıcıdan aldığımız 2 adet sayı ile toplama işlemi yapıp ekrana toplam değeri yazıyoruz.

package javaapplication1;
 import java.util.*;//Kullanıcının girdiği değerleri okuyabilmek için util paketini dahil ediyoruz


public class Toplama { // Sınıfımızın adı Toplama
  public static void main(String[] args) {//Main olmadan program çalışmayacaktır
  int sayi1,sayi2,toplam;//Değişkenlerimizi tanımlıyoruz.
  Scanner giris=new Scanner(System.in);//Kullanıcının girdiği değerleri okumak için 
  //Scanner kullanıyoruz, Bir kez tanımladıktan sonra istediğimiz kadar kullanabiliriz
  System.out.print("Bir sayı girin:");// Kullanıcıdan sayı istiyoruz
  sayi1=giris.nextInt();//Sayi1 değilkenine scannerdan okuduğumuz değeri yazıyoruz
   System.out.print("Bir sayı girin:");
  sayi2=giris.nextInt();
  toplam=sayi1+sayi2;//Toplama işlemlerini yaptım
    System.out.print("Sayıların Toplamı:"+toplam);//Ve sonucu ekrana yazdırıyoruz.
  }
}

C# Belirli İki Sayı Arasındaki Çift Sayılar

Kullanıcıdan alınan iki sayı arasındaki çift sayıların bulunmasını içeren C# console application örneği;

/*
 * Created by SharpDevelop.
 * User: serkan
 * Date: 15.12.2013
 * Time: 23:05
 * 
 * To change this template use Tools | Options | Coding | Edit Standard Headers.
 */
using System;
using System.Collections.Generic;


namespace ikisayiarasindakicift
{
	class Program
	{
		public static void Main(string[] args)
		{//https://www.programlamadersleri.com
			int baslangic,bitis;//baslangic ve bitis değişkneleri atanıyor
			Console.WriteLine("Başlangıç Sayısını Giriniz:");//baslangic değeri alınıyor
			baslangic=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//değer integer a çevriliyor
			//https://www.programlamadersleri.com
			Console.WriteLine("Bitis Sayısını Giriniz:");//bitis değeri alınıyor
			bitis=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//değer integer a çevriliyor
			
for (int i = baslangic; i < bitis; i++) {//https://www.programlamadersleri.com
		//döngüye baslangic ve bitis sayilari belirtiliyor	
	if (i % 2==0) {// sayının çift olup olmadığı kontrol ediliyor
 Console.WriteLine(i); //sayı çift ise ekrana yazdırılıyor
 //https://www.programlamadersleri.com
				}
}
//https://www.programlamadersleri.com
Console.ReadLine();
		}
	}
}