C# Belirli İki Sayı Arasındaki Çift Sayılar

Kullanıcıdan alınan iki sayı arasındaki çift sayıların bulunmasını içeren C# console application örneği;

/*
 * Created by SharpDevelop.
 * User: serkan
 * Date: 15.12.2013
 * Time: 23:05
 * 
 * To change this template use Tools | Options | Coding | Edit Standard Headers.
 */
using System;
using System.Collections.Generic;


namespace ikisayiarasindakicift
{
	class Program
	{
		public static void Main(string[] args)
		{//https://www.programlamadersleri.com
			int baslangic,bitis;//baslangic ve bitis değişkneleri atanıyor
			Console.WriteLine("Başlangıç Sayısını Giriniz:");//baslangic değeri alınıyor
			baslangic=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//değer integer a çevriliyor
			//https://www.programlamadersleri.com
			Console.WriteLine("Bitis Sayısını Giriniz:");//bitis değeri alınıyor
			bitis=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//değer integer a çevriliyor
			
for (int i = baslangic; i < bitis; i++) {//https://www.programlamadersleri.com
		//döngüye baslangic ve bitis sayilari belirtiliyor	
	if (i % 2==0) {// sayının çift olup olmadığı kontrol ediliyor
  Console.WriteLine(i);  //sayı çift ise ekrana yazdırılıyor
  //https://www.programlamadersleri.com
				}
}
//https://www.programlamadersleri.com
Console.ReadLine();
		}
	}
}

4 comments

Bir yanıt yazın