C# Fonksiyon Nedir? Nasıl Kullanılır?

Fonksiyonlar geri değer gönderebilen alt programlardır.Alt program kullanımını daha önce şuradaki makalemizde belirtmiştik.Fonksiyon tanımlarken, alt programlarda kullanılan “void” yerine geri gönderilecek olan verinin tipi yazılır.Fonksiyon içinde gönderilecek değer “return”anahtar kelimesinden sonra yazılır.İşte bir örnek;

Ayın kaçıncı gününde olduğumuzu gönderen fonksiyon

namespace AyinKaci
{
  class Program
  {
    static int AyinKaci()
    {
      return DateTime.Now.Day;
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine(AyinKaci());
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Örnek:Fonksiyon ile karekök bulma

namespace FonksiyonKarekokAlma
{
  class Program
  {
    static double karekok(double deger)
    {
      return Math.Sqrt(deger);
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Karekök alınmasını istediğiniz sayıyı girin");
      double sayi1=Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine(karekok(sayi1));
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

C# Alt Program Nedir? Nasıl Kullanılır?

Sık tekrar edilen kodları  her defasında yeniden yazmak yerine kodları alt program olarak tanımlarız ve daha sonra bu kodları yazmak yerine sadece alt program ismini yazarız.

Alt program iki aşamadan oluşur;

1-Tanımlama:Alt program Main gövdesinin dışında tanımlanmalıdır aksi takdirde program çalışmaz.Örnek tanımlama;

static void siteismi()
{
Console.WriteLine("www.programlamadersleri.com");
}

2-Çağırma:Main gövdesi içinde gerekli duyulduğu zaman belirtilen altprogram ismi ile çağırılır.Örnek çağırma;

siteismi();

Şimdi ise kodların tamamına ve ekran çıktısını görelim

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void siteismi()
    {
      Console.WriteLine("www.programlamadersleri.com");
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      siteismi();
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Read more