C# Sayı Bulma Oyunu

int sayi=0,tahmin=0,min=0,max=100,sayac=0;
Random Rnd = new Random();
sayi =Convert .ToInt32 ( Rnd.Next(0, 100));
Console.Write("0-100 arası bir sayı giriniz ");
do
{
sayac++;
tahmin = Convert.ToByte(Console.ReadLine());
if (tahmin >sayi)
max = tahmin;
else
min = tahmin;
Console.WriteLine("{0} - {1} arasında sayı giriniz", min, max);
}
while (sayi!=tahmin);
Console.WriteLine("Tebrikler sayı {0}, {1} .tahminde bildiniz", sayi,sayac );
Console.ReadLine();

C# Rastgele Sayı Oluşturma

C# random , C# while döngüsü kullanılarak rastgele sayı oluşturma ve negatif sayı oluşturulduğunda sonlanan döngü örneği.

      Random rnd = new Random();
      int n =rnd.Next(0, 100);
      Console.Write("Rastgele Sayı..: {0} ", n);
      Console.ReadLine();

Rastgele oluşturulan sayı negatif olduğunda sonlanan döngü.

       int n=0;
       do
       {
         Random rnd = new Random();
         n = rnd.Next(-100, 100);
         Console.Write("Rastgele Sayı..: {0} ", n);
         Console.ReadLine();
      }
      while (n > 0);
       Console.ReadLine();