C# Rastgele Sayı Oluşturma

C# random , C# while döngüsü kullanılarak rastgele sayı oluşturma ve negatif sayı oluşturulduğunda sonlanan döngü örneği.

      Random rnd = new Random();
      int n =rnd.Next(0, 100);
      Console.Write("Rastgele Sayı..: {0} ", n);
      Console.ReadLine();

Rastgele oluşturulan sayı negatif olduğunda sonlanan döngü.

       int n=0;
       do
       {
         Random rnd = new Random();
         n = rnd.Next(-100, 100);
         Console.Write("Rastgele Sayı..: {0} ", n);
         Console.ReadLine();
      }
      while (n > 0);
       Console.ReadLine();

Bir yanıt yazın