C# String Fonksiyonlar

Bu makalede string fonksiyonlarını kullanarak string ifadeler üstünde yapabileceğimiz işlemleri göreceğiz.

.Trim : Verilen ifadenin başındaki ve sonundaki boşlukları kaldırır.

.TrimEnd : Verilen ifadenin sonundaki boşlukları kaldırır.

.TrimStart : Verilen ifadenin başındaki boşlukları kaldırır.

Örnek Kullanım ve Ekran Çıktısı:

string isim = "     wwww.programlamadersleri.com      ";
string yeni= isim.Trim();
Console.Write(yeni);
Console.Read();

.Lenght : Geçerli olan metnin karakter sayısını alır.

Örnek Kullanım ve Ekran Çıktısı:

string isim = "     wwww.programlamadersleri.com      ";
int metinsayi = isim.Length;
Console.Write(metinsayi);
Console.Read();

NOT : Boşluklarda karakter olarak kabul edilip sayılır.

.Remove : Belirtilen karakter sayısından sonraki karakterlerin veya belirtilen kadar karakteri siler.

Read more