C# String Fonksiyonlar

Bu makalede string fonksiyonlarını kullanarak string ifadeler üstünde yapabileceğimiz işlemleri göreceğiz.

.Trim : Verilen ifadenin başındaki ve sonundaki boşlukları kaldırır.

.TrimEnd : Verilen ifadenin sonundaki boşlukları kaldırır.

.TrimStart : Verilen ifadenin başındaki boşlukları kaldırır.

Örnek Kullanım ve Ekran Çıktısı:

string isim = "   wwww.programlamadersleri.com   ";
string yeni= isim.Trim();
Console.Write(yeni);
Console.Read();

.Lenght : Geçerli olan metnin karakter sayısını alır.

Örnek Kullanım ve Ekran Çıktısı:

string isim = "   wwww.programlamadersleri.com   ";
int metinsayi = isim.Length;
Console.Write(metinsayi);
Console.Read();

NOT : Boşluklarda karakter olarak kabul edilip sayılır.

.Remove : Belirtilen karakter sayısından sonraki karakterlerin veya belirtilen kadar karakteri siler.

string metin = "wwww.programlamadersleri.com";
string yenimetin = metin.Remove(16);
Console.Write(yenimetin);
Console.Read();

.Substiring : Bir ifadeden başka bir ifade elde etmek için kullanılır.

Örnek Kullanım ve Ekran Çıktısı:

string metin = "wwww.programlamadersleri.com";
string yenimetin = metin.Substring(5, 19);
Console.Write(yenimetin);
Console.Read();

İşte bu makalede öğrendiklerimizle ilgili birkaç örnek;

Verilen ifadenin yarısını silen örnek

string metin = "wwww.programlamadersleri.com";
string yenimetin = metin.Remove(0,metin.Length/2);
Console.Write(yenimetin);
Console.Read();

Verilen ifadeyi ekrana harf harf yazan örnek

string metin = "programlamadersleri";
for (int i = 0; i < metin.Length; i++)
{
string yeni = metin.Substring(i,1);
Console.WriteLine(yeni);
Console.ReadLine();
}

Girilen Metindeki Kelime Sayısını Bulma

Console.WriteLine("Bir metin giriniz");
string metin;
int sayac = 1;
metin = Console.ReadLine();
string yenimetin = metin.Trim();
 //baştaki ve sondaki boşlukları silmek için yenimetin oluşturuyoruz
for (int i = 1; i < yenimetin.Length; i++)
{
if (yenimetin.Substring(i, 1) == " ") sayac += 1;
}
Console.WriteLine("Bu metinde {0} kelime kullanılmıştır." , sayac);
Console.ReadLine();

Bir yanıt yazın