Java – 2 Sayının Toplanması İşlemi

Kullanıcıdan aldığımız 2 adet sayı ile toplama işlemi yapıp ekrana toplam değeri yazıyoruz.

package javaapplication1;
 import java.util.*;//Kullanıcının girdiği değerleri okuyabilmek için util paketini dahil ediyoruz


public class Toplama { // Sınıfımızın adı Toplama
  public static void main(String[] args) {//Main olmadan program çalışmayacaktır
  int sayi1,sayi2,toplam;//Değişkenlerimizi tanımlıyoruz.
  Scanner giris=new Scanner(System.in);//Kullanıcının girdiği değerleri okumak için 
  //Scanner kullanıyoruz, Bir kez tanımladıktan sonra istediğimiz kadar kullanabiliriz
  System.out.print("Bir sayı girin:");// Kullanıcıdan sayı istiyoruz
  sayi1=giris.nextInt();//Sayi1 değilkenine scannerdan okuduğumuz değeri yazıyoruz
   System.out.print("Bir sayı girin:");
  sayi2=giris.nextInt();
  toplam=sayi1+sayi2;//Toplama işlemlerini yaptım
    System.out.print("Sayıların Toplamı:"+toplam);//Ve sonucu ekrana yazdırıyoruz.
  }
}

PHP – PHP İle Değişken Türü Kontrolü

PHP’de bir değişken tanımlarken bildiğiniz gibi bir değişken tipi tanımlamıyoruz.Peki önceden tanımlanmış bir değişkenin türünü nasıl öğrenebiliriz.

<?php

$test =5;
if (is_integer($test))
{//www.programlamadersleri.com
	echo "test değişkeni integer<hr>";
}
else 
echo "test değişkeni integer değil<hr>";
//www.programlamadersleri.com

if (is_string($test))
{//www.programlamadersleri.com
	echo "test değişkeni string<hr>";
}
else 
echo "test değişkeni string değil<hr>";
//www.programlamadersleri.com

?>

C# Değişken Nedir?

Değişken Nedir ?

Değişkenler, girdiğimiz değerleri alan veya programın çalışmasıyla bazı değerlerin atandığı veri tutuculardır. Değişken tanımlama ise girilecek ve ya programın getireceği verinin ne olduğuna bağlı olarak değişken türünün belirlenmesidir. Örneğin girilecek verinin bir tamsayı olması halinde o değişkeni de tamsayı olarak tanımlamak gerekir. Değişik türler için bu işlem farklı farklı tekrarlanmalıdır.

Tanımlamada Dikkat Edilecek Durumlar

 •  Bir değerleri olmalıdır veya mutlak suretle null olarak tanımlanmalıdır.
 •  Tanımlama yaparken büyük-küçük harf ayrımı vardır.
 •  Değişken adları rakamla başlayamaz.
 •  Class, namespace ve kontrol isimleri gibi program tarafından kullanılan isimler verilemez.
 •  Aynı kod bloğu içerisinde aynı isimden birden fazla değişken tanımlanamaz.
 •  Özel karakter içermez örneğin /,*,-,+.
 •  Boşluk kullanılamaz.
 •  Türkçe karakter kullanılmamalıdır. Ş, ğ,ü,ö,ç,ı gibi…
 •  Özel sözcükler (if, else, random,  vb.) kullanılmaz.

Değişken Tanımlama

Değişken tanımlamaları şu şekilde yapılmaktadır.

(Değişken Türü)   ( Değişen Adı)  =  (Değeri)

Değişken Türleri

Sayısal türler:

 

Metinsel Türler :

 

C#’ta hem metinsel hem de sayısal olmayan türler de vardır:

bool

Koşullu yapılarda kullanılır. Bool türünden değerlere true, false gibi ifadeler örnek verilebilir.

object

Bu değişken türüne her türden veri atanabilir.

Var

C# 3.0 da artık tür belirtmeksizin değişken tanımlamamıza olanak sağlayan yenilikler mevcut. Ancak bu değişkenlerin özelliği object değişkenler gibi referans tipli değişkenler değildir. Bunun yerine değeri atanırken tipinin belirkendiği değişkenlerdir.

Datetime

İçinde zaman barındıran değişken tipidir.

Tür Boyut Açıklama Örnek
DateTime 8 byte Tarih ve Zaman Tutar Datetime zaman = Datetime.now