PHP – PHP İle Klasör Kontrolü

Bir klasörü nasıl belirleyebiliriz? Uzantısı olmayan herşey klasör müdür? İşte bu soruların cevabı bu konuda yatıyor.Her uzantısı olmayan klasör değildir.Bu yüzden PHP’de klasör kontrol sınıfı mevcuttur.is_dir fonksiyonu ile belirtilenin klasör olup olmadığını kontrol ederiz.İşte size bir örnek.

<?php
//www.programlamadersleri.com
if (is_dir("test-klasor")) //is_dir() fonksiyonu ile belirtilenin klasör olup olmadığı kontrol ediliyor. 
{// if içinde yazılmasının nedeni ise eğer bu bir klasör ise yapılacak şeylerin olmasıdır.
echo "<br>evet bu bir klasör";
}else
{
//www.programlamadersleri.com
echo "<br>hayır bu bir klasor değil";

}//www.programlamadersleri.com
?>

PHP – PHP’de Çerez Oluşturma (Cookie)

Kullanıcı tarafında oluşturulan çerezler bizim için kullanıcıyı hatırlama yöntemlerinden biridir.Kullanıcı tarafında bırakılan çerezler kullanıcı siteyi başka bir zamanda ziyaret ettiğinde eğer çerez hala aktif ise daha önceden çerezde saklanan bilgileri kullanmamızı sağlar.

<?php
if (isset($_COOKIE["test_cerezi"]))/*çerezin varlığı kontrol ediliyor kontrol ediliyor*/
{//www.programlamadersleri.com
echo "çerez var";//eğer çerez var ise ekrana bilgi notu yazdırılıyor	
}
else //yok ise çerez oluşturuluyor.
echo "çerez yok oluşturuluyor";//www.programlamadersleri.com
setcookie("test_cerezi","bu bir çerezdir", time() + (60*60*24));
//çerez oluşturma işlemi setcookie("çerez ismi","çerez değeri", time() + çerezin tutulacağı süre olarak tanımlanıyor.
//www.programlamadersleri.com
?>

PHP – PHP İle Değişken Türü Kontrolü

PHP’de bir değişken tanımlarken bildiğiniz gibi bir değişken tipi tanımlamıyoruz.Peki önceden tanımlanmış bir değişkenin türünü nasıl öğrenebiliriz.

<?php

$test =5;
if (is_integer($test))
{//www.programlamadersleri.com
	echo "test değişkeni integer<hr>";
}
else 
echo "test değişkeni integer değil<hr>";
//www.programlamadersleri.com

if (is_string($test))
{//www.programlamadersleri.com
	echo "test değişkeni string<hr>";
}
else 
echo "test değişkeni string değil<hr>";
//www.programlamadersleri.com

?>

PHP – PHP’de Form İşlemleri Post ve Get Metodlarının Kullanımı

Kullanıcıdan bilgi toplama için kullanılan formlarda kullanılan iki metod post ve get metodlarının kullanımı ve basit bir saldırının önlenmesini göreceksiniz.Öncelikle post ve get metodlarının farkından bahsedelim.Get metodu istenilen bilgileri direkt olarak link üzerinden gönderir bu yüzden hassas bilgilerin get metodu ile gönderilmesi sakıncalıdır.Get metodu ile gönderilen bir bilgi link üzerinde şöyle gözükmektedir;

localhost/form-get.php?ad=serkan

Post metodu ise daha hassas bilgilerin örneğin kullanıcı adının ve şifresinin gönderilmesi için kullanılır.Bu bilgiler get metodunda olduğu gibi linkte gönderilmez.

Kullanımları ise şu şekildedir.

Get Metodu;

<html>
<body>
<!-- www.programlamadersleri.com -->
<form action="form-get.php" method="get" >
<input type="label" name="ad">	
	<input type="label" name="soyad">
	<input type="submit">
</form><!-- www.programlamadersleri.com -->
</body>
</html>

 

Post Metodu;

<html>
<body>
<!-- www.programlamadersleri.com -->
<form action="form-post.php" method="post" >
<input type="label" name="ad">	
	<input type="label" name="soyad">
	<input type="submit">
</form><!-- www.programlamadersleri.com -->
</body>
</html>

Şimdi ise bu bilgilerin gönderildiği php dosyasında nasıl işleneceğini görelim.

form-get.php

<?php

echo "Adınız:".$_GET["ad"]."<br>Soyadınız:".$_GET["soyad"];

?>

 

Post metodunda ise htmlspecialchars adında bir fonksiyon kullanacağız.Bu fonksiyon girilen bilgilerdeki kodları çalıştırmayacak şekilde tasarlanmıştır.Örneği HTML sayfasında girilen <br> tagları normalde alt satıra kaydırır iken bu fonksiyonu kullandığımızda <br>adınız olarak ekranda çıkacaktır.

form-post.php

<?php
$_POST["ad"]=htmlspecialchars($_POST["ad"]);
$_POST["soyad"]=htmlspecialchars($_POST["soyad"]);
//www.programlamadersleri.com
echo "Adınız:".$_POST["ad"]."<br>Soyadınız:".$_POST["soyad"];

?>

PHP – While Döngüsü

While döngüsü şart doğru olduğu sürece işleme devam eden bir döngüdür.Bu örnekte ise for döngüsü ile sayılar ekrana yazdırılıyor ve sayı 10 olduğunda ekrana “sayı 10” yazdırılıyor.Örnekte while döngüsünün farklı bir kullanımı var.Genelde while döngüsü ile bir şart doğru olduğunda birçok kez döngü içindeki işlem yapılırken burada sadece sayı 10 ise döngü çalışıyor bir daha sayı 10 olmayağından döngü sadece 1 kez çalışıyor.

 

<?php
//www.programlamadersleri.com
$sayi=0;//Sayıya başlangıç değeri veriliyor.

for ($i = 1; $i <=30; $i++)//For döngüsü ile işlemin 1'den 30'a kadar yapılması sağlanıyor. 
{//www.programlamadersleri.com
	$sayi++; // Sayı her tekrarda arttırılıyor.
		
while ($sayi ==10)//Sayi 10'a eşit olduğunda while devreye giriyor.
{
	echo "sayi 10<br>";
	$sayi++;//Sayı değerini arttırmazsak sayi 10da kalır ve true döndüğü için sonsuz döngüye girer.
//www.programlamadersleri.com
}
echo $sayi."<br>";
}//www.programlamadersleri.com

?>

PHP – PHP ile dosya oluşturma içerik ekleme

PHP’de dosya oluştururken touch() ifadesini kullanırız.Okumak için ise fwrite() şimdi bunlarım nasıl kullanıldığına bakalım.

<?php
touch("yenidosya.php");
?>

Yeni dosya oluşturma işte bu kadar kolay.Şimdi ise dosyanın içine veri yazdırmayı görelim.

<?php
$dt = fopen('yenimetin.txt', 'w');
//fopen() komutu ile okunacak dosyamızı açıyoruz.
//herhangi bir dosya uzantısı olabilir txt,php,html
fwrite($dt, 'yazılan veri<br>');
//fwrite ile ise istediğiniz veriyi yazıyoruz.
/*Burada önemli nokta şu tek bir fwrite ile bütün sayfayı yazdırabiliriz 
ancak dosya içine birden çok veri girmek istediğimizde
 komutu tekrarlayabilirsiniz.
*/
fwrite($dt, 'yazılan veri2<br> ');
fwrite($dt, 'yazılan veri 3<br>');
fclose($dt);
//Ve işimiz bittiğinde fwrite() ile dosyayı kapatıyoruz.
?>

Dosyaya metin yazdırma ile ilgili birkaç bilgi:

-Eğer daha önce verdiğiniz isimde bir dosya yok ise fopen() dediğinizde verdiğiniz isimde bir dosya oluşturur.

-Komutu her çalıştırdığınızda dosya içindeki veriler silinerek sizin verdiğiniz içerik yazılır.

 

PHP – PHP ile klasör oluşturma

Php ile dosyamızın bulunduğu dizinde klasör oluşturmak için mkdir() komutunu kullanırız.Bu örnekte ise basit bir şekilde klasör varlığı kontrol edildikten sonra eğer klasör yok ise yeni klasör oluşturulmaktadır.

<?php
$klasoradi = "deneme";

if (file_exists($klasoradi))
//file_exists ile klasörün var olup olmadığı kontrol ediliyor.
//Eğer mkdirtest isimli bir klasör mevcut ise true değer döndürüp if içindeki işlemleri yapıyor.
{
echo "klasör mevcut";  //klasör mevcut ise ekrana yazdırılıyor.
}else
{
//eğer klasör mevcut değil ise yeni klasör oluşturuluyor.
mkdir($klasoradi);
echo "klasör oluşturuldu.";

}
?>

PHP – Blok Kodlama

Biliyoruz ki PHP’de her html yada css kodunu echo içinde yazmalıyız.Ancak uzun satırlar söz konusu olduğu zaman kodlar karışabiliyor yada her satır için ayrı bir echo açmamız gerekiyor.Blok kodlama sayesinde çok kolay bir yöntem ile html,css,javascript kodlarını doğrudan php dosyasının içine yazabiliyoruz.Blok kodlama 3 adet küçüktür işareti sonrasında blok kodlama ismi yazılarak başlar ve blok kodlama ismi yazılıp noktalı virgül konularak biter.İşte kullanımı ve bir örnek;

<?php

echo <<<CSSKODLARI
buraya istediğiniz html,css,javascript kodunu yazabilirsiniz.
CSSKODLARI;

?>

 

<?php
$baslik = "makale başlığım";
$detay = "Makale içeriğim, makale detayım.";
$baslik= mb_convert_case($baslik , MB_CASE_UPPER, "iso-8859-9");
echo <<<CSS
<style>
.makale{margin:4px;padding:6px;border-bottom:1px solid silver}
.baslik{margin:0px;border-bottom:1px dashed red;color:orange;}
</style>
CSS;

echo <<<YAZI
<div class="makale">
<h3 class="baslik">$baslik 1 </h3>
$detay
</div>
<div class="makale">
<h3 class="baslik">$baslik 2 </h3>
$detay
</div>
YAZI;

?>

PHP – HTTP Dosya Yükleme Değişkeni

Seçilen dosyanın HTTP ile sunucuya yüklenmesi.

yukle.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-9" />
<title></title>
</head>
<body>
<h3>Dosya Yükleme</h3>
<b>HTTP Dosya Yükleme Değişkeni</b>
<form method="post" action="yukle.php" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="dosya" /><br>
<input type="submit">

</form>
</body>
</html>

yukle.php

<?php
if(move_uploaded_file($_FILES["dosya"]["tmp_name"],$_FILES["dosya"]["name"])){
echo "dosya başarıyla yüklendi.\n";

	}else {echo "dosya yükleme başarısız";}

?>

PHP – Dikdörtgenin Alanının ve Çevresinin Hesaplama

Kullanıcıdan alınan 2 sayı ve radio butonda işaretlemiş olduğu alan hesaplama yada çevre hesaplama bilgisi post metodu ile php dosyasına gönderiliyor daha sonra bu işlemin sonucu ekrana yazdırılıyor.

hesaplama.html

<html>
<head>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
	<title></title>
</head>
<body>
<form action="hesaplama.php" method="post" name="form"> 
<label>Sayı1</label> <input type="text" name="sayi1" id="sayi1" /><br /> 
<label>Sayı2</label> <input type="text" name="sayi2" id="sayi2" /><br /> 
<label>Dikdörtgen Alan</label> <input type="radio" value="alan" name="dikdortgen" id="alan" />
<label>Dikdörtgen Çevre</label> <input type="radio" value="cevre" name="dikdortgen" id="cevre" /><br /> 

<input type="submit" name="hesapla" value="Hesapla" /> 
</form> 
</body>
</html>

hesaplama.php

(PHP kodları yazının devamındadır.) Read more