Java – Java’da Dizi Nasıl Tanımlanır? Java İle Diziler Nasıl Kullanılır?

Java’da dizi nasıl tanımlanır? Java ile diziler nasıl kullanılır? Java’da dizi kullanımı ile ilgili örnekler.
Öncelikle dizileri nasıl tanımladığımıza bakalım.Burada int veri tipinde bir dizi tanımlıyoruz ve dizinin 5 adet elemanı olacağını belirtiyoruz.

int [] tamsayilar = new int[5];

İstersek ilk önce diziyi tanımlayıp daha sonra kaç adet elemanı olacağınıda belirtebiliriz.

int[] tamsayilar; 
    tamsayilar = new int[5];

Dizilere değer verme işlemini ise altta belirtildiği gibi yapıyoruz.Burada 0 indis numaralı diziye 5, 1 indis numaralı değişkene ise 15 değerini veriyoruz.

 tamsayilar[0]=5;
tamsayilar[1]=15;

İstersek en başta diziye eleman atayabiliyoruz.

int tamsayilar[] = {5,15};

Şimdi kodun tamanına bir bakalım.Diziye ait 2 adet elemanımız var ve bunları ekrana yazdırıyoruz.

Read more

C# – Kendinden Önceki 2 Sayıyı Toplayıp Ekrana Yazdıran Program

Diziler ve for döngüsü sayesinde oluşturalan bu basit programda diziye atılan 2 adet sayı ardından for döngüsündeki her sayı kendinden önceki 2 sayının toplamına eşitlenip diziye atılıyor.

using System;

namespace dh_sayi
{
	class Program
	{
		public static void Main(string[] args)
		{
			
//www.programlamadersleri.com			
int[]sayilar=new int[35];
sayilar[0] =1;
sayilar[1] =1;
Console.WriteLine(sayilar[0]);
Console.WriteLine(sayilar[1]);


for (int i = 2; i <= 29; i++)
{//www.programlamadersleri.com
sayilar[i] =(sayilar[i-1] + sayilar[i-2]);
Console.WriteLine(sayilar[i]);
}//www.programlamadersleri.com
Console.ReadLine();
		}
	}
}