C Sharp – Form – Girilen Mesajı Girilen Sayı Kadar Yazdırma

CSharpFormGirilenMesajıGirilenSayiKadarYazdırma

girilen mesajı girilen sayi kadar yazdırma

C Sharp – Form – Girilen Mesajı

Girilen Sayı Kadar Yazdırma

Bu örnekte kullanıcıdan bir mesaj aldıktan sonra 1’den başlayarak kullanıcının girdiği sayıya kadar mesajı yazdırıyoruz. Kullanıcıdan aldığımız mesajı ve mesaj adetini değişkene atayıp daha sonra for döngüsü kullanarak messagebox’a yazdırıyoruz.

Read more

C Sharp – Form – Girilen Sayıya Kadar Olan Sayıların Toplamı

C Sharp - Form - Girilen Sayıya Kadar Olan Sayıların Toplamı

C Sharp – Form – Girilen Sayıya Kadar Olan Sayıların Toplamı

Bu örnekte kullanıcıdan bir aldıktan sonra 0’dan başlayarak kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayıları toplatıyoruz.Kullanıcıdan aldığımız bir sayıyı ilk önce değişkene atayıp daha sonra for döngüsü kullanarak toplam değişkenine aktarıp textbox içine yazdırıyoruz.

Read more

C Sharp Girilen Sayıların En Büyüğü ve En Küçüğünü Bulma

C# for döngüsü , C# dizi ve C# if-else kullanılarak oluşturulan kullanıcının girdiği 3 adet sayıyı diziye gönderilip daha sonra  en küçük ve en büyük sayılarını  ekrana yazdırmamızı sağlayan örnek.

int[] c = new int[3];
int enbuyuk = 0;
int enkucuk = 9999;
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
Console.WriteLine("Sayı giriniz");
c[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (c[i] > enbuyuk)
{
enbuyuk = c[i];
}
if (c[i] < enkucuk)
{
enkucuk = c[i];
}
}
Console.WriteLine("en kücük deger : " + enkucuk);
Console.WriteLine("en büyük deger : " + enbuyuk);
Console.ReadLine();