C Sharp Girilen Sayıların En Büyüğü ve En Küçüğünü Bulma

C# for döngüsü , C# dizi ve C# if-else kullanılarak oluşturulan kullanıcının girdiği 3 adet sayıyı diziye gönderilip daha sonra  en küçük ve en büyük sayılarını  ekrana yazdırmamızı sağlayan örnek.

int[] c = new int[3];
int enbuyuk = 0;
int enkucuk = 9999;
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
Console.WriteLine("Sayı giriniz");
c[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (c[i] > enbuyuk)
{
enbuyuk = c[i];
}
if (c[i] < enkucuk)
{
enkucuk = c[i];
}
}
Console.WriteLine("en kücük deger : " + enkucuk);
Console.WriteLine("en büyük deger : " + enbuyuk);
Console.ReadLine();

Bir cevap yazın