PHP – Blok Kodlama

Biliyoruz ki PHP’de her html yada css kodunu echo içinde yazmalıyız.Ancak uzun satırlar söz konusu olduğu zaman kodlar karışabiliyor yada her satır için ayrı bir echo açmamız gerekiyor.Blok kodlama sayesinde çok kolay bir yöntem ile html,css,javascript kodlarını doğrudan php dosyasının içine yazabiliyoruz.Blok kodlama 3 adet küçüktür işareti sonrasında blok kodlama ismi yazılarak başlar ve blok kodlama ismi yazılıp noktalı virgül konularak biter.İşte kullanımı ve bir örnek;

<?php

echo <<<CSSKODLARI
buraya istediğiniz html,css,javascript kodunu yazabilirsiniz.
CSSKODLARI;

?>

 

<?php
$baslik = "makale başlığım";
$detay = "Makale içeriğim, makale detayım.";
$baslik= mb_convert_case($baslik , MB_CASE_UPPER, "iso-8859-9");
echo <<<CSS
<style>
.makale{margin:4px;padding:6px;border-bottom:1px solid silver}
.baslik{margin:0px;border-bottom:1px dashed red;color:orange;}
</style>
CSS;

echo <<<YAZI
<div class="makale">
<h3 class="baslik">$baslik 1 </h3>
$detay
</div>
<div class="makale">
<h3 class="baslik">$baslik 2 </h3>
$detay
</div>
YAZI;

?>

C# Değişken Nedir?

Değişken Nedir ?

Değişkenler, girdiğimiz değerleri alan veya programın çalışmasıyla bazı değerlerin atandığı veri tutuculardır. Değişken tanımlama ise girilecek ve ya programın getireceği verinin ne olduğuna bağlı olarak değişken türünün belirlenmesidir. Örneğin girilecek verinin bir tamsayı olması halinde o değişkeni de tamsayı olarak tanımlamak gerekir. Değişik türler için bu işlem farklı farklı tekrarlanmalıdır.

Tanımlamada Dikkat Edilecek Durumlar

  •  Bir değerleri olmalıdır veya mutlak suretle null olarak tanımlanmalıdır.
  •  Tanımlama yaparken büyük-küçük harf ayrımı vardır.
  •  Değişken adları rakamla başlayamaz.
  •  Class, namespace ve kontrol isimleri gibi program tarafından kullanılan isimler verilemez.
  •  Aynı kod bloğu içerisinde aynı isimden birden fazla değişken tanımlanamaz.
  •  Özel karakter içermez örneğin /,*,-,+.
  •  Boşluk kullanılamaz.
  •  Türkçe karakter kullanılmamalıdır. Ş, ğ,ü,ö,ç,ı gibi…
  •  Özel sözcükler (if, else, random,  vb.) kullanılmaz.

Değişken Tanımlama

Değişken tanımlamaları şu şekilde yapılmaktadır.

(Değişken Türü)   ( Değişen Adı)  =  (Değeri)

Değişken Türleri

Sayısal türler:

 

Metinsel Türler :

 

C#’ta hem metinsel hem de sayısal olmayan türler de vardır:

bool

Koşullu yapılarda kullanılır. Bool türünden değerlere true, false gibi ifadeler örnek verilebilir.

object

Bu değişken türüne her türden veri atanabilir.

Var

C# 3.0 da artık tür belirtmeksizin değişken tanımlamamıza olanak sağlayan yenilikler mevcut. Ancak bu değişkenlerin özelliği object değişkenler gibi referans tipli değişkenler değildir. Bunun yerine değeri atanırken tipinin belirkendiği değişkenlerdir.

Datetime

İçinde zaman barındıran değişken tipidir.

Tür Boyut Açıklama Örnek
DateTime 8 byte Tarih ve Zaman Tutar Datetime zaman = Datetime.now