C# Silindirin Hacminin Hesaplanması

Kullanıcıdan istenen yükseklik ve yarıçap ile silindirin hacminin hesaplanması

double yukseklik, yaricap;
const double PI=3.14;

Console.WriteLine("yukseklik girin");
yukseklik = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("yaricap girin");

yaricap = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

Console.WriteLine("silindirin hacmi: " + PI*yukseklik*yaricap*yaricap);
Console.ReadLine();

 

Bir yanıt yazın