C# 2.Dereceden Bir bilinmeyenli Denklemin Kökü

double a, b, c,delta,sonuc1,sonuc2;
Console.WriteLine("A degerini giriniz : ");
a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("B degerini giriniz : ");
b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("C degerini giriniz : ");
c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
delta=Math.Pow(b,2)-(4*a*c);
if (delta>0)
{

sonuc1 = (((-b) + Math.Sqrt(delta)) / 2 * a);
sonuc2 = (((-b-Math.Sqrt(delta))/2*a));
Console.WriteLine("Çözüm Kümesi : {0},{1}",sonuc1,sonuc2);
Console.ReadLine();
}
if (delta==0)
{
sonuc2 = sonuc1 = ((-b) / 2 * a);
Console.WriteLine("Çözüm Kümesi : {0},{1}",sonuc1,sonuc2);
Console.ReadLine();
}
if (delta<0)
{
Console.WriteLine("Delta sifirdan küçüktür.Hesaplanamaz !");
Console.ReadLine();
}

Bir yanıt yazın