C# Bileşikler Örnek(Toplama,Çıkartma,Çarpma,Bölme)

int a=3,b=6,c=9;

c /= a;
a /= 3;
b /= a;
c += b;

Console.Write("sonuc c: " + c);
b -= 8;
Console.Write("sonuc b: " + b);
a *= 3;
Console.Write("sonuc a: " + a);
Console.ReadLine();

Bir cevap yazın