C# Küçük Eşittir,Büyük Eşittir

Boolean sonuc;
double not1, not2,not3;
not1 = 3.67;
not2 = 3.20;

sonuc = not1 >= not2; //true
not3 = 3.20;
sonuc = not2 <= not3; //true
Console.WriteLine("sonuc : " + sonuc);
Console.ReadLine();
Boolean sonuc;
byte yas1 = 15, yas2 = 18;
sonuc = yas2 < yas1;
Console.WriteLine("sonuc : " + sonuc);
Console.ReadLine();

Bir yanıt yazın