C# Özel Formatlı İşlemler

Ekrana yazdırılan ifadeleri özel formatlar kullanarak daha okunabilir ve daha anlamlı bir hale getirebiliriz.

Console.WriteLine("{0:yy}",DateTime.Now);
Console.ReadKey();
Console.WriteLine("ara beni{0:(###) ### ## ##}",53821234567);
Console.ReadKey();

 

int x;
Console.Write("Dönüştürülücek Sayıyı giriniz:");
x = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Sayı..:{0:N}", x);
Console.WriteLine("Para..:{0:C}", x);
Console.WriteLine("Ondalık..:{0:D5}", x);
Console.WriteLine("Ondalık2..:{0:D10}", x);
Console.WriteLine("Bilimsel{0:E}", x);
Console.WriteLine("Sabit Nokta..:{0:F0}", x);
Console.WriteLine("Sabit Nokta2..:{0:F2}", x);
Console.WriteLine("Sabit Nokta3..:{0:F5}", x);
Console.WriteLine("Onaltılık..:{0:X}", x);
Console.ReadKey();

Bir yanıt yazın