PHP – PHP İle Klasör Kontrolü

Bir klasörü nasıl belirleyebiliriz? Uzantısı olmayan herşey klasör müdür? İşte bu soruların cevabı bu konuda yatıyor.Her uzantısı olmayan klasör değildir.Bu yüzden PHP’de klasör kontrol sınıfı mevcuttur.is_dir fonksiyonu ile belirtilenin klasör olup olmadığını kontrol ederiz.İşte size bir örnek.

<?php
//www.programlamadersleri.com
if (is_dir("test-klasor")) //is_dir() fonksiyonu ile belirtilenin klasör olup olmadığı kontrol ediliyor. 
{// if içinde yazılmasının nedeni ise eğer bu bir klasör ise yapılacak şeylerin olmasıdır.
echo "<br>evet bu bir klasör";
}else
{
//www.programlamadersleri.com
echo "<br>hayır bu bir klasor değil";

}//www.programlamadersleri.com
?>

Bir yanıt yazın