C# Girilen Yazıdaki Sesli Harfleri Bulma

C# console applicationda for ve foreach döngüleri kullanılarak bulunan sesli harflerin sayaca aktarılması ardından metinde kaç adet sesli harf bulunduğunu söyleyen örnek.İsterseniz farklı bir çözüm için daha önce yayınlamış olduğumuz yazımızı kontrol edebilirsiniz.C# Girilen Yazıdaki Sesli Harfleri Bulma

namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{

static void Main(string[] args)
{
SesliHarf harfmi = new SesliHarf();
int haftSayisi = harfmi.SesliHarfler("Burası Muştur Yolu Yokuştur Giden Gelmiyor Acep Ne İştir...");
Console.WriteLine("Girdiğiniz Cümlede {0} Tane Sesli Harf Bulunmaktadır...",haftSayisi);
Console.ReadLine();
}
}
class SesliHarf
{
public int SesliHarfler(string gelenYazi)
{
char[] harfler = gelenYazi.ToCharArray();
int harfSayisi = 0;
char[] sesli = { 'a', 'e', 'o', 'ö', 'u', 'ü', 'ı','i','A','E','O','Ö','U','Ü','I','İ'};
for (int i = 0; i < harfler.Length; i++)
{
foreach (char sesliHarfler in sesli)
{
if (sesliHarfler == harfler[i])
{
harfSayisi++;
}
}
}
return harfSayisi;
}
}
}

 

Bir yanıt yazın