Java – Metodlar – İstanbul Kart Bakiye İşlemleri

Merhaba arkadaşlar önceki yazımızda C#’ta metod ile İstanbul kart bakiye işlemlerini gerçekleştirebildiğimiz bir uygulamak yapmıştık.Şimdi ise aynı uygulamanın java’da nasıl yapıldığını ele alıyoruz.
Java’da metod kullarak istanbul kartımıza para ekledik ve bu eklediğimiz parayı daha sonra metrobüste kullanarak kartımızdan düştük.İstanbul kart ve indirimli kart kullanarak bakiyeden farklı değerler düşmeyi sağladık.Eğer kartımızda ki para miktarı yeterli değil ise kullanıcıya bunu bildiriyoruz.
java-metod-metrobus
Read more

Java – Java’da Dizi Nasıl Tanımlanır? Java İle Diziler Nasıl Kullanılır?

Java’da dizi nasıl tanımlanır? Java ile diziler nasıl kullanılır? Java’da dizi kullanımı ile ilgili örnekler.
Öncelikle dizileri nasıl tanımladığımıza bakalım.Burada int veri tipinde bir dizi tanımlıyoruz ve dizinin 5 adet elemanı olacağını belirtiyoruz.

int [] tamsayilar = new int[5];

İstersek ilk önce diziyi tanımlayıp daha sonra kaç adet elemanı olacağınıda belirtebiliriz.

int[] tamsayilar; 
  tamsayilar = new int[5];

Dizilere değer verme işlemini ise altta belirtildiği gibi yapıyoruz.Burada 0 indis numaralı diziye 5, 1 indis numaralı değişkene ise 15 değerini veriyoruz.

 tamsayilar[0]=5;
tamsayilar[1]=15;

İstersek en başta diziye eleman atayabiliyoruz.

int tamsayilar[] = {5,15};

Şimdi kodun tamanına bir bakalım.Diziye ait 2 adet elemanımız var ve bunları ekrana yazdırıyoruz.

Read more

Java – Döngüler (For Döngüsü – While Döngüsü)

Java’da for ve while döngülerinin kullanımlarını aşağıdaki örnekler ile göstermiş olduk.
For Döngüsü
1’den 100’e kadar olan sayıları ekrana yazdırıyoruz.


package hafta2;

public class Donguler {
  
   public static void main(String[] args) {
    for (int i = 1; i <= 100; i++) {
       System.out.println(i);
     }

  }

}

While Döngüsü
While döngüsü ile 1'den 100'e kadar olan sayıları ekrana yazdırıyoruz.


package hafta2;

public class Donguler {
  
   public static void main(String[] args) {
     int i=1;
     while(i<=100)
     {
       System.out.println(i);
     i++;
     }
    }

  }

1'den kullanıcının girdiği sayıya kadar ekrana yazdırmak.


package hafta2;
import java.util.*;
public class Donguler {
  
   public static void main(String[] args) {
     int sayi;
     Scanner giris=new Scanner(System.in);
     System.out.println("Bir sayı giriniz");
     sayi = giris.nextInt();
     for (int i = 1; i < sayi; i++) {
       System.out.println(i);
     }
    }

  }


0 ile 100 arasındaki 5'e bölünen sayıları ekrana yazdırma


package hafta2;

public class Donguler {
  
   public static void main(String[] args) {
     for (int i = 0; i < 100; i++) {
       if (i%5==0) {
         System.out.println(i);
       }
     }
    }

  }


10'dan geriye 1'er 1'er yazdırma


package hafta2;

public class Donguler {
  
   public static void main(String[] args) {
      for (int i = 10; i >=0; i--) {
       System.out.println(i);
     }
    }

  }


C# Girilen Yazıdaki Sesli Harfleri Bulma

C# console applicationda for ve foreach döngüleri kullanılarak bulunan sesli harflerin sayaca aktarılması ardından metinde kaç adet sesli harf bulunduğunu söyleyen örnek.İsterseniz farklı bir çözüm için daha önce yayınlamış olduğumuz yazımızı kontrol edebilirsiniz.C# Girilen Yazıdaki Sesli Harfleri Bulma

namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{

static void Main(string[] args)
{
SesliHarf harfmi = new SesliHarf();
int haftSayisi = harfmi.SesliHarfler("Burası Muştur Yolu Yokuştur Giden Gelmiyor Acep Ne İştir...");
Console.WriteLine("Girdiğiniz Cümlede {0} Tane Sesli Harf Bulunmaktadır...",haftSayisi);
Console.ReadLine();
}
}
class SesliHarf
{
public int SesliHarfler(string gelenYazi)
{
char[] harfler = gelenYazi.ToCharArray();
int harfSayisi = 0;
char[] sesli = { 'a', 'e', 'o', 'ö', 'u', 'ü', 'ı','i','A','E','O','Ö','U','Ü','I','İ'};
for (int i = 0; i < harfler.Length; i++)
{
foreach (char sesliHarfler in sesli)
{
if (sesliHarfler == harfler[i])
{
harfSayisi++;
}
}
}
return harfSayisi;
}
}
}

 

PHP – While Döngüsü

While döngüsü şart doğru olduğu sürece işleme devam eden bir döngüdür.Bu örnekte ise for döngüsü ile sayılar ekrana yazdırılıyor ve sayı 10 olduğunda ekrana “sayı 10” yazdırılıyor.Örnekte while döngüsünün farklı bir kullanımı var.Genelde while döngüsü ile bir şart doğru olduğunda birçok kez döngü içindeki işlem yapılırken burada sadece sayı 10 ise döngü çalışıyor bir daha sayı 10 olmayağından döngü sadece 1 kez çalışıyor.

 

<?php
//www.programlamadersleri.com
$sayi=0;//Sayıya başlangıç değeri veriliyor.

for ($i = 1; $i <=30; $i++)//For döngüsü ile işlemin 1'den 30'a kadar yapılması sağlanıyor. 
{//www.programlamadersleri.com
	$sayi++; // Sayı her tekrarda arttırılıyor.
		
while ($sayi ==10)//Sayi 10'a eşit olduğunda while devreye giriyor.
{
	echo "sayi 10<br>";
	$sayi++;//Sayı değerini arttırmazsak sayi 10da kalır ve true döndüğü için sonsuz döngüye girer.
//www.programlamadersleri.com
}
echo $sayi."<br>";
}//www.programlamadersleri.com

?>

C# – 100’den Geriye İkişer İkişer Saydırma İşlemi

For döngüsü ile 100’den geriye ikişer ikişer saydırma işlemi.Eksilme sayısı değiştirilerek farklı sonuçlar elde edilebilir.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _100_0_ikiser
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//https://www.programlamadersleri.com  
     //100'den 0'a sayıların 2'şer olarak azalması
      for (int i = 100; i >= 0; i -= 2)//for döngüsü oluşturuyoruz eksilme miktarını 2 olarak belirtiyoruz
      {
         Console.WriteLine("100'den önceki çift sayılar:{0}",i);//for döngüsündeki sonuçları burada yazdırıyoruz
      }
      Console.ReadKey();
    }//https://www.programlamadersleri.com  
  }
}

Merhaba arkadaşlar bu örneğimizde for döngüsünde ikişer olarak eksilmeyi anlattık.Eksilme işleminde tek dikkat edilmesi gereken yer başlangıç miktarı ve artış miktarının değişikliği,artış işlemi yapılırken for (int i = 0; i <= 100; i+=2) şeklinde yazılırken eksilme işleminde ortadaki kısım şu şekilde olmalıdır for(…; i>=0; …;)

C# – Girilen Sayı Kadar Herhangi Bir Metinin Yazdırılması

Kullanıcıdan alınan tekrar sayısı kadar daha önce belirtilen metnin yazılmasını gösteren C# console application

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {//https://www.programlamadersleri.com/
      int sayi;//int türünde bir değişken tanımladık
      Console.WriteLine("Metin Sayısını Giriniz:");//Metnin kaç kere tekrarlanacağını sordurduk
      sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());//Kullanıcının girdiği sayıyı for döngüsünde kullanmak için aldık

      for (int i = 1; i <=sayi; i++)//Kullanıcının girdiği sayı kadar tekrarlanmasını sağladık
      {
        Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");//Metin tekrar sayısı kadar yazdırıldı
      }

      Console.ReadKey();
    }//https://www.programlamadersleri.com/
  }
}

C# Derece – Radyan Çevrimi

Bu örneğimizde C# for döngüsü ve C# else if kullanılarak derece radyana çevriliyor.

double radyan,i;
for (i=1; i<=360; i++)
{
radyan = i * (3.14) / 180;
Console.WriteLine(i + " Derece eşittir " + radyan + " radyan");
if (i % 90 == 0)
{
Console.WriteLine("özel açı");
Console.ReadKey();
}
}
if (i == 90)
{
Console.Write("özel açı");
}
Console.ReadKey();