C Sharp İle Sayı Tahmin Oyunu

C Sharp’ta size verilen 5 hak ile tutulan sayıyı bulmaya çalıştığını ufak bir oyun.

int hak = 5;

Random rnd = new Random();
int tutulan = rnd.Next(1, 100);
int sayi=0;
//https://www.programlamadersleri.com
while (hak>0)
{
Console.Write("Bir sayı giriniz: ");
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
hak = hak - 1;

if (sayi == tutulan){
Console.WriteLine("tebrilker sayıyı"+hak+" . hakkınızda doğru tahmin ettiniz");
break;
}
//https://www.programlamadersleri.com
else
{
if (sayi > tutulan)
Console.WriteLine("Aşağı");

else
Console.WriteLine("Yukarı");
}
//https://www.programlamadersleri.com
Console.WriteLine("Kalan tahmin hakkınız:{0}", hak);
}

if(hak==0)
Console.WriteLine("tahmin hakkınız bitti sayımız:"+tutulan+" idi");

Console.ReadKey();

Bir cevap yazın